Förbättrad social dokumentation

Hur gör vi social dokumentation mer tillgänglig och integrerad i vårdgivarens dagliga rutin och speglar deras meningsfulla arbete?

Förbättra social dokumentation för äldreomsorg?

Stureby sjukhem Vårdhem, har 197 invånare, varav 160 har demens. Assistent sjuksköterskor kämpar med den obligatoriska sociala dokumentationen.
Därför undrar vi hur vi kan skapa tillförlitliga, adekvata och användarvänliga sätt för social dokumentation inom barnhem som främjar daglig vård och social interaktion mellan vårdgivare och vårdgivare.

Läs mer +

Stureby sjukhem Sjukhus
-197 invånare
-160 med demens
- Invånarna bor i hallar med 8 rum
- 2,5 personer är på 24/7
- Assistent sjuksköterskor har ansvaret att dokumentera "social dokumentation"

Verklighetslab:
- Projekt och perspektiv på innovation

Social dokumentation
- Social dokumentation (SD) gjort i ParaSol

SD bör uppfylla flera ändamål:
- För att säkerställa kvalitetsvård och yrkesmässig praxis följs
- För vårdgivare som ett viktigt verktyg för individuell vårdplanering
- För släktingarna att kunna hålla sig informerade om den vård som ges till den boende

De viktigaste utmaningarna är:
Hur gör vi socialdokumentation mer tillgänglig och integrerad i vårdgivarens dagliga rutin (1) och reflekterar deras meningsfulla arbete (2)?

Visa mindre -

Improving social documentation for elderly care?

Stureby sjukhem Nursing home, has 197 residents of which 160 have dementia. The assistant nurses struggle with the mandatory social documentation.
Therefore we wonder how we can create trustworthy, adequate and user-friendly ways for social documentation within nursery homes that promotes daily care and social interaction between care-giver and care-taker.

Läs mer +

Stureby sjukhem Nursing home
-197 residents
-160 with dementia
- Residents live in hallways of 8 rooms
- 2,5 staff are on 24/7
- Assistant nurses carry the responsibility to document the 'social documentation'

Reality Lab:
- Projects and perspectives on Innovation

Social Documentation
- Social documentation (SD) done in ParaSol

SD should fulfill multiple purposes:
- To ensure quality care and professional practices are followed
- For caregivers as an important tool for individual healthcare planning
- For the relatives to be able to stay informed about the healthcare given to the resident

The main challenges is:
How do we make social documentation more accessible and integrated into the daily routine of the caregiver (1), and reflect their meaningful work (2)?

Visa mindre -

Alla idéer

 • Mobil applikation med inhemska profiler

  Skapa en "facebook" -profil för att ladda upp social dokumentation på, visualiserad i en mobilapplikation. Den här profilen används för att dokumentera om en

  2
 • Röst till text

  Använda en röst till textomvandlare för att spara tid till socialt dokument. Det blir mindre tidskrävande för vårdgivare. Om någon har språkproblem kan de t.ex. använda

  0

Alla prototyper

Bli en del av Utveckla din stad
Dela dina idéer och förbättra andras.
Bli delaktig i hur staden ska möta nya problem och se möjligheter.

Läs mer om Utveckla din stad
×
×
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Inget lösenord? Långt lösenord? Svårt att skriva?
Vi kan skicka en magisk länk till dig så du kan logga in utan att fylla i lösenord.


eller
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Vi använder enbart facebook för inloggning.
Vi registrerar ditt namn och din epost, och kommer aldrig posta något om du inte ber oss göra det.

Om du redan har registrerat dig Logga in


×

Användarvillkor

 1. Villkor för användning

  1. Denna webbplats (“webbplatsen”) ägs och drivs av Openlab (“Openlab”). Tillgång till och användning av denna webbplats samt information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa användarvillkor (“användarvilkoren”).

  2. Genom att besöka denna webbplats, godkänner du användarvilkoren, som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till användarvilkoren, vänligen lämna denna webbplats.

  3. Dessa användarvilkor kan ändras av oss från tid till annan. De senaste användarvilkoren kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör alltid granska dessa användarvilkor innan du använder webbplatsen för att se till att du har en förståelse för den nuvarande användarvilkoren.

 2. Ägande

  Denna webbplats och dess design, text, innehåll, grafik och andrat material relaterat tilldenna webbplats är skyddade enligt immaterialrätt och tillhör Openlab eller ingår med tillstånd av tredjepartsrättighetsinnehavarna. Ingen av dessa element får användas i någon form utan Openlabs skriftliga tillstånd.

 3. Varumärken

  Openlabs varumärke och logotyp som visas på denna webbplats ägs av Openlab. Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärkena på något sätt utan Openlabs skriftliga medgivande.

 4. Inlägg

  Att publicera eller överföra olagligt material, eller material som kan utgöra eller uppmana till brott eller brottsligt beteende är strängt förbjudet.

 5. Dataskydd

  Genom att acceptera dessa användarvilkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i vår integritetspolicy och att du accepterar dessa. När du delger personlig information till oss, ger du uttryckligen tillstånd för oss att sprida och/eller använda information för lagliga ändamål i enighet med vår integritetspolicy.

 6. Ansvarsbegränsning

  Under inga omständigheter kommer Openlab hållas ansvariga gentemot dig för eventuell förlorad vinst, indirekta skador eller följdskador som uppkommit genom din användning eller oförmåga att använda denna webbplats och tjänst. Openlab lämnar inga garantier gällande eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter kring idéerna och Openlab kan inte hållas ansvariga för tredje parts anspråk när det gäller användning av idéer som tagits emot via plattformen.

 7. Tillämplig lag

  Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 8. Kontakt

  Vi kan nås på Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@utveckladinstad.se

×

Kontakta oss!

×
×
image
×

Ring Stefan på
070 635 65 91

×

OK


Dela:

×
×
×
×
×

×