Kompetenscenter för barns behov av familjeliv enl BarnkonventionenKompetenscenter för barns behov av familjeliv enl Barnkonventionen

Regeringen har bestämt att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Redan idag är Sverige bunden av Europakonventionen som i sin artikel 8 ger barn rätt till familjeliv. Denna rätt kränks allt oftare i samband med föräldrakonflikt och familjesplittring. Allt fler barn och unga växer upp utan att samhället kan skydda deras behov av kontinuerlig och fullgod kontakt med bägge föräldrarna under hela uppväxten. Generationskontakten är en viktig faktor i familjens livskvalitet och för barnets psykosociala hälsa och mognad.

Beskrivning

Kompetenscenter för barns behov av familjeliv enl Barnkonventionen

Regeringen har bestämt att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Redan idag är Sverige bunden av Europakonventionen som i sin artikel 8 ger barn rätt till familjeliv. Denna rätt kränks allt oftare i samband med föräldrakonflikt och familjesplittring. Allt fler barn och unga växer upp utan att samhället kan skydda deras behov av kontinuerlig och fullgod kontakt med bägge föräldrarna under hela uppväxten. Generationskontakten är en viktig faktor i familjens livskvalitet och för barnets psykosociala hälsa och mognad.

Läs mer +

Regeringen har bestämt att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Redan idag är Sverige bunden av Europakonventionen som i sin artikel 8 ger barn rätt till familjeliv. Denna rätt kränks allt oftare i samband med föräldrakonflikt och familjesplittring. Allt fler barn och unga växer upp utan att samhället kan skydda deras behov av kontinuerlig och fullgod kontakt med bägge föräldrarna under hela uppväxten. Generationskontakten är en viktig faktor i familjens livskvalitet och för barnets psykosociala hälsa och mognad.

För att tillgodose detta sociala hälsokrav behöver Sverige ett centralt kliniskt kompetenscenter. Det ska vara en organisation för forskning, information, prevention och rehabilitering. Behandlingsprogram för bland annat generationsöverskridande familjeintegration och återförening med förlorad förälder för avskilda barn utvecklas i samråd med internationella förebilder.

Projektet kan samverka med föräldra- och äldreorganisationer för att väcka deras och allmänhetens intresse för barns behov av familjen som grogrund för relationer, växande och personlig utveckling. Det kan ske i samspel med utvidgade familjebildningar och involverar far- och morföräldrar som engagerar sig för sina saknade barnbarn.

Platsen bör vara gynnsam för tvärdisciplinär dialog och orten lämplig för rofylld kontemplation i terapeutisk miljö: Medicinska, sociala, kulturella och juridiska professioner ska här samverka för att garantera barn i kommande generationer en start i trygga relationer och ge dem en förmåga till familjeliv som hjälper dem mogna till harmoniska och ansvarstagande vuxna, kapabla till livsglädje, skapande och arbete. Goda erfarenheter av anknytning till båda föräldrar och familj utgör en hörnsten i samhällets sociala stabilitet.

Det behövs forskningsresurser till ett observatorium som håller kunskapen uppdaterad och som samlar, integrerar och omsätter kunskap om barns psykosociala familjebehov i praktiska råd. Handläggningsmanualer för samordning av insatser mellan vård, rättsutövning, kulturaktivitet och social omsorg utvecklas för olika diagnoser. Initialt behövs en mötesplats för dialog mellan myndigheter, intresseföreningar och enskilda som drabbats av föräldraalienation i en eller flera generationsled.

En dialogplattform för utbyte mellan forskning och erfarenhet, teori och praktik, akademia och förvaltning ska hjälpa till att överbrygga implementeringsgapet. Målet är att bygga upp en utbildning med permanenta funktioner för uppdatering och vidarestudier för erfarna och nyrekryterade yrkesutövare. Internationella nätverk och expertkonferenser är viktiga för att knyta an till och importera senaste rön från frontlinjen i kompetens som nu är spridd i ledande länder (Kanada, USA, Australien, m fl).

Det internationella expertnätverket har sitt säte vid Vanderbilt University (www.pasg.info). Om berörda instanser och intressenter samverkar har Stockholm chansen att bli ort för nätverkets centrum i Europa.

Jag vill ha era bästa ideer för att utveckla min idé och hjälp med att kreativt besvara följande frågor:

Hur kan ett kompetenscenter kring barns behov av familjeliv förverkligas?

Hur bör ett sådant kompetenscenter utformas och vilka resurser och verktyg behövs för verksamheten?

Vem kan vara huvudman i Sverige för att driva förverkligandet av ett kompetenscenter kring barns behov av familjeliv?

Vilka myndigheter, organisationer och institutioner kan vara samarbetspartners och hjälpa till att sätta igång processen?

Välkommen med andra ideer du vill bidra med!

***

Project Syndicate Blog: https://www.project-syndicate.org/blog/specialist-competence-center-for-families-and-children-needed-after-alarming-report-on-children-deprived-of-a-parent-by-nils-g-ran-areskoug-by-nils-g-ran-areskoug
Portal som preliminär introduktion till initiativ för EU (EUPASG) : European Union Parental Alienation Study Group (EUPASG) - coleur
Global Expert Network: Parental Alienation Study Group, Inc. (PASG): Parental Alienation Study Group
Vanderbilt University Medical Center for Knowledge Management: Welcome to Parental Alienation Database | Parental Alienation Database

Visa mindre -

Bli en del av Utveckla din stad
Dela dina idéer och förbättra andras.
Bli delaktig i hur staden ska möta nya problem och se möjligheter.

Läs mer om Utveckla din stad
×
×
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Inget lösenord? Långt lösenord? Svårt att skriva?
Vi kan skicka en magisk länk till dig så du kan logga in utan att fylla i lösenord.


eller
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Vi använder enbart facebook för inloggning.
Vi registrerar ditt namn och din epost, och kommer aldrig posta något om du inte ber oss göra det.

Om du redan har registrerat dig Logga in


×

Användarvillkor

 1. Villkor för användning

  1. Denna webbplats (“webbplatsen”) ägs och drivs av Openlab (“Openlab”). Tillgång till och användning av denna webbplats samt information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa användarvillkor (“användarvilkoren”).

  2. Genom att besöka denna webbplats, godkänner du användarvilkoren, som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till användarvilkoren, vänligen lämna denna webbplats.

  3. Dessa användarvilkor kan ändras av oss från tid till annan. De senaste användarvilkoren kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör alltid granska dessa användarvilkor innan du använder webbplatsen för att se till att du har en förståelse för den nuvarande användarvilkoren.

 2. Ägande

  Denna webbplats och dess design, text, innehåll, grafik och andrat material relaterat tilldenna webbplats är skyddade enligt immaterialrätt och tillhör Openlab eller ingår med tillstånd av tredjepartsrättighetsinnehavarna. Ingen av dessa element får användas i någon form utan Openlabs skriftliga tillstånd.

 3. Varumärken

  Openlabs varumärke och logotyp som visas på denna webbplats ägs av Openlab. Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärkena på något sätt utan Openlabs skriftliga medgivande.

 4. Inlägg

  Att publicera eller överföra olagligt material, eller material som kan utgöra eller uppmana till brott eller brottsligt beteende är strängt förbjudet.

 5. Dataskydd

  Genom att acceptera dessa användarvilkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i vår integritetspolicy och att du accepterar dessa. När du delger personlig information till oss, ger du uttryckligen tillstånd för oss att sprida och/eller använda information för lagliga ändamål i enighet med vår integritetspolicy.

 6. Ansvarsbegränsning

  Under inga omständigheter kommer Openlab hållas ansvariga gentemot dig för eventuell förlorad vinst, indirekta skador eller följdskador som uppkommit genom din användning eller oförmåga att använda denna webbplats och tjänst. Openlab lämnar inga garantier gällande eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter kring idéerna och Openlab kan inte hållas ansvariga för tredje parts anspråk när det gäller användning av idéer som tagits emot via plattformen.

 7. Tillämplig lag

  Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 8. Kontakt

  Vi kan nås på Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@utveckladinstad.se

×

Kontakta oss!

×
×
image
×

Ring Stefan på
070 635 65 91

×

OK


Dela:

×
×
×
×
×

×