Framtidens Almedalen – kan digitalisering göra mötesplatsen mer tillgänglig?Framtidens Almedalen – kan digitalisering göra mötesplatsen mer tillgänglig?

Sällan är svenska makthavare, formella och informella, så tillgängliga som under Almedalsveckan. Almedalen ska vara öppet och inkluderande – men alla har inte samma möjligheter att medverka – varken som deltagare eller arrangörer. Konkurrensen om uppmärksamhet gör att även de som kan köpa utrymme har svårt att få tillgång till sina målgrupper, priserna på boende och möteslokaler är ett hinder för ekonomiskt svagare aktörer och innehållet i diskussioner o möten blir inte alltid tillgängligt utanför kretsen av de fysiskt närvarande. Visby med sina kullerstenar och kulturbyggnader är dessutom svårtillgänglig för personer med rörelsenedsättning.

Beskrivning

Framtidens Almedalen – kan digitalisering göra mötesplatsen mer tillgänglig?

Sällan är svenska makthavare, formella och informella, så tillgängliga som under Almedalsveckan. Almedalen ska vara öppet och inkluderande – men alla har inte samma möjligheter att medverka – varken som deltagare eller arrangörer. Konkurrensen om uppmärksamhet gör att även de som kan köpa utrymme har svårt att få tillgång till sina målgrupper, priserna på boende och möteslokaler är ett hinder för ekonomiskt svagare aktörer och innehållet i diskussioner o möten blir inte alltid tillgängligt utanför kretsen av de fysiskt närvarande. Visby med sina kullerstenar och kulturbyggnader är dessutom svårtillgänglig för personer med rörelsenedsättning.

Läs mer +

Sällan är svenska makthavare, formella och informella, så tillgängliga som under Almedalsveckan. Almedalen ska vara öppet och inkluderande – men alla har inte samma möjligheter att medverka – varken som deltagare eller arrangörer. Konkurrensen om uppmärksamhet gör att även de som kan köpa utrymme har svårt att få tillgång till sina målgrupper, priserna på boende och möteslokaler är ett hinder för ekonomiskt svagare aktörer och innehållet i diskussioner o möten blir inte alltid tillgängligt utanför kretsen av de fysiskt närvarande. Visby med sina kullerstenar och kulturbyggnader är dessutom svårtillgänglig för personer med rörelsenedsättning.

Kan digitala kanaler underlätta deltagande på distans? Kan delningsekonomin sänka kostnaderna och öka nyttjandet av lokaler och andra resurser? Kan algoritmer förbättra matchmaking så att rätt personer hittar varandra? Finns det något digitalt forum som verkligen är öppet året runt?

Bidra till dialogen för ett öppnare, mer tillgängligt Almedalen!

Vad händer sen?
Idéerna som postas under utmaningen presenteras vid en första workshop i Almedalen 3 juli, klockan 16.00-17.30 hos HejDigitalt. Se: Framtidens Almedalen – kan digitalisering göra mötesplatsen mer tillgänglig? - Almedalsveckan

För att hålla diskussionen om tillgänglighet levande även efter Almedalsveckan anordnar Openlab en workshop baserat på denna utmaning, inom ramen för OpenInn meetups.

OpenInn meetup, workshop
Tisdag 23 augusti 2016
Openlab, Valhallavägen 79, Stockholm

Visa mindre -

Alla idéer

 • Alla politiker bör streama ut live allt de säger.

  Alla aktiva bör ha en app som streamar ut allt de säger till en webb tjänst.
  Där lagras sedan ljudfilerna och sätts ihop mha gps och ljudanalys system så att alla

  0
 • Distribuera guide till alla mötesarrangörer

  En bra start vore att se till att alla arrangörer tar del av de riktlinjer för tillgängliga möten som finns. T.ex.

  0
 • Reality kamera mobil

  Ta fram en mobiltelefon med två kameror i varje ände av telefonen. Sedan kan folk sätta kameran på sig eller ha på drönare som följer dig där du går. Är man kompis

  0
 • Planera för uppföljning

  Alla möten i Almedalen bör avslutas med en plan för vad vi gör härnäst och hur vi tar idéerna vidare efter mötet.

  ---
  Den här idén kom till vid en

  0
 • Tillgänglighets-team

  Samla alla som jobbar med tillgänglighet som ett litet team som kan bistå med det som behövs vid olika evenemang – teckentolkning, direkttextning, livesändning med mera.

  0
 • Ge tid för publiken

  Anpassa liveeventet tidsmässigt så att det verkligen finns tid att lyfta in medverkan från digitala mötesdeltagare. Ge också publiken på plats tid för reflektion så alla

  0
 • Bibliotek som digitala "hubbar"

  Låt biblioteken utvidga sitt uppdrag som digitala knutpunter och bli digitala ”hubbar” där deltagare kan samlas och delta i evenemang på distans, men tillsammans. Koppla

  0
 • ProfiScan - verktyget profilering för olika matchning deltagare

  ProfiScan - är en digital profilering verktyg för olika matchning av deltagarna. Det möjliggör moderatorer, presentatörer och handledare att se (dvs. för att skanna)

  0
 • Förbered och planera för att tillgängliggöra idéer

  Se till att ha en ordentlig plan för Almedalsnärvaron både före, under och efter själva Almedalsveckan. Öppna för dialog redan innan på era digitala plattformar. Fråga

  0
 • Kontaktperson som koordinerar liveevent

  Ha en kontaktperson som kopplar ihop eventet på distans, som lyfter in deltagare som deltar via digitala kanaler

  ---
  Den här idén kom till vid en workshop

  0
 • Lättare direkttextning

  Gör det enklare att direkttexta i befintlig teknik, som Bambuser, Youtube, Google Hangouts, Facebooks livesändningar.

  ---
  Den här idén kom till vid en

  0
 • Teckentolka livesändningar på distans

  Sänd evenemangen live på plats i Almedalen, men låt någon teckentolka dem på distans och bädda in i sändningen, om det är svårt att få tag i tolk på plats.

  0

Bli en del av Utveckla din stad
Dela dina idéer och förbättra andras.
Bli delaktig i hur staden ska möta nya problem och se möjligheter.

Läs mer om Utveckla din stad
×
×
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Inget lösenord? Långt lösenord? Svårt att skriva?
Vi kan skicka en magisk länk till dig så du kan logga in utan att fylla i lösenord.


eller
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Vi använder enbart facebook för inloggning.
Vi registrerar ditt namn och din epost, och kommer aldrig posta något om du inte ber oss göra det.

Om du redan har registrerat dig Logga in


×

Användarvillkor

 1. Villkor för användning

  1. Denna webbplats (“webbplatsen”) ägs och drivs av Openlab (“Openlab”). Tillgång till och användning av denna webbplats samt information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa användarvillkor (“användarvilkoren”).

  2. Genom att besöka denna webbplats, godkänner du användarvilkoren, som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till användarvilkoren, vänligen lämna denna webbplats.

  3. Dessa användarvilkor kan ändras av oss från tid till annan. De senaste användarvilkoren kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör alltid granska dessa användarvilkor innan du använder webbplatsen för att se till att du har en förståelse för den nuvarande användarvilkoren.

 2. Ägande

  Denna webbplats och dess design, text, innehåll, grafik och andrat material relaterat tilldenna webbplats är skyddade enligt immaterialrätt och tillhör Openlab eller ingår med tillstånd av tredjepartsrättighetsinnehavarna. Ingen av dessa element får användas i någon form utan Openlabs skriftliga tillstånd.

 3. Varumärken

  Openlabs varumärke och logotyp som visas på denna webbplats ägs av Openlab. Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärkena på något sätt utan Openlabs skriftliga medgivande.

 4. Inlägg

  Att publicera eller överföra olagligt material, eller material som kan utgöra eller uppmana till brott eller brottsligt beteende är strängt förbjudet.

 5. Dataskydd

  Genom att acceptera dessa användarvilkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i vår integritetspolicy och att du accepterar dessa. När du delger personlig information till oss, ger du uttryckligen tillstånd för oss att sprida och/eller använda information för lagliga ändamål i enighet med vår integritetspolicy.

 6. Ansvarsbegränsning

  Under inga omständigheter kommer Openlab hållas ansvariga gentemot dig för eventuell förlorad vinst, indirekta skador eller följdskador som uppkommit genom din användning eller oförmåga att använda denna webbplats och tjänst. Openlab lämnar inga garantier gällande eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter kring idéerna och Openlab kan inte hållas ansvariga för tredje parts anspråk när det gäller användning av idéer som tagits emot via plattformen.

 7. Tillämplig lag

  Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 8. Kontakt

  Vi kan nås på Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@utveckladinstad.se

×

Kontakta oss!

×
×
image
×

Ring Stefan på
070 635 65 91

×

OK


Dela:

×
×
×
×
×

×