Kultur- och föreningslivet i Rågsved!Kultur- och föreningslivet i Rågsved!

Openlab och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Medborgardialog

Lägg upp idéer för hur lokala föreningar och medborgare kan samverka för att utveckla kultur- och föreningslivet i Rågsved!

Varför?
En viktig del i Stockholm stads arbete med att förverkliga visionen om en sammanhållen, jämlik stad är att lokalt utvecklingsarbete i stadsdelarna ska ske i dialog med lokala aktörer. Det civila samhället, föreningslivet och kulturlivet har en positiv betydelse för att skapa ett rikt lokalsamhälle. Så med fokus på Rågsved, initierade stadsdelsförvaltningen i mars en workshop som samlade områdets lokala föreningar. Syftet var att skapa förståelse kring vilka behov, drivkrafter och hinder som finns för att samverka och stärka lokala kultur- och föreningslivet.

Läs mer nedan under rubriken "Full beskrivning"!
Lägg upp och bygg vidare på andras idéer!

Full beskrivning

Full beskrivningLägg upp idéer för hur lokala föreningar och medborgare kan samverka för att utveckla kultur- och föreningslivet i Rågsved!

Varför? - full beskrivning

I Stockholm stads “Vision 2040 – Ett Stockholm för alla”, beskrivs en stad som får alla att växa, där segregationen minskar, barn och vuxna har framtidstro och lika möjligheter att förverkliga sina liv. En viktig del i Stockholm stads arbete med att förverkliga visionen är att lokalt utvecklingsarbete i stadens stadsdelar ska ske med utgångspunkt ur ett medborgarperspektiv, utifrån lokala förutsättningar och unika kvaliteter och i dialog med invånare och lokala aktörer.

Inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde är Rågsved ett prioriterat område för staden, där en viktig målsättning är att de som bor och rör sig i området lyssnas till, är engagerade i närsamhället och trivs. Det civila samhället, föreningslivet och kulturlivet har en positiv betydelse för att skapa ett rikt lokalsamhälle och en viktig roll för demokratin.

Därför initierade Stadsdelsförvaltningen en workshop den 25 mars 2017 som samlade Rågsveds lokala föreningar för att tillsammans undersöka hur vi kan utveckla kultur- och föreningslivet i området. Syftet var att skapa förståelse och insikter kring vilka behov, drivkrafter och hinder som finns för att samverka och stärka närsamhället. Nästa steg är att skapa idéer utifrån den förståelsen om förutsättningarna.

Detta var insikter som kom fram från Rågsveds föreningar:

Drivkrafter:
Det är tydligt att det finns ett enormt engagemang och många som vill samarbeta för att skapa social gemenskap i Rågsved och för att göra skillnad. Ett flertal personer tar upp det enkla samtalet som en viktig del av utbytet och värdet av gemenskapen - att det skapar ett rikare lokalsamhälle. Flera ser kultur- och föreningslivet som att det är och bör fortsätta vara i ständig utveckling, där vi skapar det tillsammans.

Behov:
Många lyfter väldigt praktiska behov för att skapa struktur och långsiktigt hållbara samarbeten. Det behövs en koordinator som ser till att styra upp och ser till att regelbundna träffar blir av föreningarna emellan. Det behövs någon typ av plattform för att utbyta information och lätt interagera, även när man inte ses. Det behövs strukturer och stöd för att nå ut med information till människor i närområdet och för att nå ut till grupper som flera ser positivt på om man kan få in än mer i föreningslivet, så som ungdomar i området.

Hinder:
Hinder som tas upp i nästan samtliga intervjuer med workshop-deltagare är att det finns ett starkt behov av att hitta platser/ lokaler där man kan träffas på för att det värdefulla utbytet ska kunna ske. Trots att många känner engagemang, är det också flera som belyser att tid, volontärer som ska utföra saker och resurser kan vara ett hinder.

Påverka!
Lägg upp idéer utifrån förståelsen om Rågsved på hur det lokala kultur- och föreningslivet kan utvecklas!

NÄSTA STEG I RÅGSVED?
(föreslaget vid workshop):

• Dokumentation finns från workshopen
• En till träff mellan lokala föreningarna bör fås till innan sommaren. Idéer kan tas vidare här!
• Föreningarna fortsätter att träffas på regelbundna möten och besöker varandra för att lära sig mer om varandra. Idéer kan tas vidare här!
• Stadsdelsförvaltningen är delaktiga eller sammankallande

Alla idéer

 • Ljusfestival - Det ser ljust ut för Rågsved!

  Rågsveds Ljusfestival. En lokalt förankrad process som bidrar till stolthet, ljusare och tryggare utomhusmiljöer samt en ny positiv bild av Rågsved.
  Där föreningsliv

  0
  +3
Bli en del av Utveckla din stad

Dela dina idéer och förbättra andras.
Bli delaktig i hur staden ska möta nya problem och se möjligheter. Läs mer
×
×
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Inget lösenord? Långt lösenord? Svårt att skriva?
Vi kan skicka en magisk länk till dig så du kan logga in utan att fylla i lösenord.


eller
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Vi använder enbart facebook för inloggning.
Vi registrerar ditt namn och din epost, och kommer aldrig posta något om du inte ber oss göra det.

Om du redan har registrerat dig Logga in


×

Användarvillkor

 1. Villkor för användning

  1. Denna webbplats (“webbplatsen”) ägs och drivs av Openlab (“Openlab”). Tillgång till och användning av denna webbplats samt information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa användarvillkor (“användarvilkoren”).

  2. Genom att besöka denna webbplats, godkänner du användarvilkoren, som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till användarvilkoren, vänligen lämna denna webbplats.

  3. Dessa användarvilkor kan ändras av oss från tid till annan. De senaste användarvilkoren kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör alltid granska dessa användarvilkor innan du använder webbplatsen för att se till att du har en förståelse för den nuvarande användarvilkoren.

 2. Ägande

  Denna webbplats och dess design, text, innehåll, grafik och andrat material relaterat tilldenna webbplats är skyddade enligt immaterialrätt och tillhör Openlab eller ingår med tillstånd av tredjepartsrättighetsinnehavarna. Ingen av dessa element får användas i någon form utan Openlabs skriftliga tillstånd.

 3. Varumärken

  Openlabs varumärke och logotyp som visas på denna webbplats ägs av Openlab. Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärkena på något sätt utan Openlabs skriftliga medgivande.

 4. Inlägg

  Att publicera eller överföra olagligt material, eller material som kan utgöra eller uppmana till brott eller brottsligt beteende är strängt förbjudet.

 5. Dataskydd

  Genom att acceptera dessa användarvilkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i vår integritetspolicy och att du accepterar dessa. När du delger personlig information till oss, ger du uttryckligen tillstånd för oss att sprida och/eller använda information för lagliga ändamål i enighet med vår integritetspolicy.

 6. Ansvarsbegränsning

  Under inga omständigheter kommer Openlab hållas ansvariga gentemot dig för eventuell förlorad vinst, indirekta skador eller följdskador som uppkommit genom din användning eller oförmåga att använda denna webbplats och tjänst. Openlab lämnar inga garantier gällande eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter kring idéerna och Openlab kan inte hållas ansvariga för tredje parts anspråk när det gäller användning av idéer som tagits emot via plattformen.

 7. Tillämplig lag

  Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 8. Kontakt

  Vi kan nås på Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@utveckladinstad.se

×

Kontakta oss!

×
×
image
×

Ring Stefan på
070 635 65 91

×

OK


Dela:

×
×
×
×
×

×