Intergritetspolicy

Denna integritetspolicy är anpassad för GDPR och beskriver de personuppgifter som samlas in eller genereras (behandlas) när du använder Utveckla din stad (“Webbplatsen”) tillhandahållen av Openlab (“Openlab”). Den beskriver också hur dina personuppgifter används, delas och skyddas, de olika val du har beträffande dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

Openlab
Org. nr: 202100-3054
Openlab Valhallavägen 79
11427 Stockholm
Sweden

E-post: info@utveckladinstad.se

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnade till oss när du registrerade dig på Webbplatsen, eller som du vid ett senare tillfälle lämnat till oss. De uppgifter vi behandlar inkluderar
Inloggnings- och kontaktinformation inklusive alias, e-postadress, lösenord, förnamn, efternamn och land.
Personlig information inklusive personlig beskrivning, profilbild och födelsedatum.
Elektronisk information inklusive cookies, IP-adress, data som identifierar din webbläsare och version, webbeacons och taggar.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsterna du önskar på Webbplatsen. Exempelvis inlämning av idéer, kommentering eller gillamarkeringar av innehåll och visning av din personliga profil på Webbplatsen.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för ändamålen ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer vara fördelaktig för dig och att du rimligen kan förvänta dig att dina personuppgifter kommer att behandlas för dessa ändamål till följd av ditt medlemskap på Utveckla din stad.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål som är uppställda i denna integritetspolicy (om inte en längre lagringsperiod är nödvändig enligt tillämplig lag). I allmänhet innebär det att vi kommer att behålla dina personuppgifter under den tid du innehar ditt konto på Webbplatsen.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:
- Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).
- Företag som hanterar analys och statistik, Google Analytics och Mouseflow.
- IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system.

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla villkoren för Utveckla din stad kan ditt medlemskap emellertid komma att sägas upp till följd av begränsningen eller raderingen.

Huvuddelen av all kommunikation från Webbplatsen sker via E-post och du själv har möjlighet ställa in vilken information du vill ta emot under personliga inställningar på Webbplatsen. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra direkt genom en länk i våra utskick, under personliga inställningar på Webbplatsen eller genom att kontakta oss.

Vill du få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du göra det genom att logga in på Webbplatsen och navigera till personliga inställningar och genom att kontakta oss

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).
×
×
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Inget lösenord? Långt lösenord? Svårt att skriva?
Vi kan skicka en magisk länk till dig så du kan logga in utan att fylla i lösenord.


eller
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Vi använder enbart facebook för inloggning.
Vi registrerar ditt namn och din epost, och kommer aldrig posta något om du inte ber oss göra det.

Om du redan har registrerat dig Logga in


×

Användarvillkor

 1. Villkor för användning

  1. Denna webbplats (“webbplatsen”) ägs och drivs av Openlab (“Openlab”). Tillgång till och användning av denna webbplats samt information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa användarvillkor (“användarvilkoren”).

  2. Genom att besöka denna webbplats, godkänner du användarvilkoren, som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till användarvilkoren, vänligen lämna denna webbplats.

  3. Dessa användarvilkor kan ändras av oss från tid till annan. De senaste användarvilkoren kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör alltid granska dessa användarvilkor innan du använder webbplatsen för att se till att du har en förståelse för den nuvarande användarvilkoren.

 2. Ägande

  Denna webbplats och dess design, text, innehåll, grafik och andrat material relaterat tilldenna webbplats är skyddade enligt immaterialrätt och tillhör Openlab eller ingår med tillstånd av tredjepartsrättighetsinnehavarna. Ingen av dessa element får användas i någon form utan Openlabs skriftliga tillstånd.

 3. Varumärken

  Openlabs varumärke och logotyp som visas på denna webbplats ägs av Openlab. Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärkena på något sätt utan Openlabs skriftliga medgivande.

 4. Inlägg

  Att publicera eller överföra olagligt material, eller material som kan utgöra eller uppmana till brott eller brottsligt beteende är strängt förbjudet.

 5. Dataskydd

  Genom att acceptera dessa användarvilkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i vår integritetspolicy och att du accepterar dessa. När du delger personlig information till oss, ger du uttryckligen tillstånd för oss att sprida och/eller använda information för lagliga ändamål i enighet med vår integritetspolicy.

 6. Ansvarsbegränsning

  Under inga omständigheter kommer Openlab hållas ansvariga gentemot dig för eventuell förlorad vinst, indirekta skador eller följdskador som uppkommit genom din användning eller oförmåga att använda denna webbplats och tjänst. Openlab lämnar inga garantier gällande eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter kring idéerna och Openlab kan inte hållas ansvariga för tredje parts anspråk när det gäller användning av idéer som tagits emot via plattformen.

 7. Tillämplig lag

  Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 8. Kontakt

  Vi kan nås på Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@utveckladinstad.se

×

Kontakta oss!

×
×
image
×

Ring Stefan på
070 635 65 91

×

OK