Sjukvårdsprocessförbättring

Hur kan vi förbättra upplevelsen av sjukhusvårdsprocessen för patienterna och släktingarna?

Den här utmaningen är en del av Openlabs Masters kursutmaningar för Emerging City.

Sjukvårdsprocessförbättring

Varje år behöver 30 000 barn / ungdomssjukvård på Sachsskas akutmottagning och cirka 10% av dessa behövas in i en avdelning för utökad vård. Tiden mellan beslutet att sjukhus och själva sjukhusvistelsen är ofta längre än vad vi skulle önska. Anledningen till detta varierar.

Läs mer +

På Sachsska barn- och ungdomssjukhus arbetar vi kontinuerligt med förbättringar, både inriktade på patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det finns ett behov av att förbättra flödet från beslutet till sjukhusvistelse och själva sjukhusvistelsen. Detta skulle ge positiva effekter för både patienter och personal.

Det vi letar efter hjälper till att sortera ut hur patienter och deras släktingar upplever denna process och hur vi kan använda den informationen för att uppgradera, reformera och göra det så bra som möjligt.


Den här utmaningen är en del av Openlabs Masters kursutmaningar för Emerging City. Eleverna i kursen kommer att föreslå lösningar och presentera dem för utmanaren. Känn dig fri att delta i utmaningen genom att dela med dig av dina idéer eller ge feedback till elevernas lösningar.

Visa mindre -

Hospitalization process improvement

Every year 30 000 kids/youth search care at Sachsskas emergency room and about 10% of these needs to be admitted to a ward for extended care. The time between the decision to hospitalize and the actual hospitalization is often longer than we would wish. The reason for this varies.

Läs mer +

At Sachsska childen and youth hospital we continuously work with improvement, both focused on patient safety and working environment. There is a need to improve the flow from the decision to hospitalize and the actual hospitalization. This would bring positive impact for both patients and staff.

What we are looking for is help with sorting out how patients and their relatives experiences this process, and how we can use that information to upgrade, reform and make it as great as it can be.


This challenge is a part of Openlab's Master's Course Challenges for the Emerging City. Students in the course will suggest solutions and present them to the challenge giver. Feel free to participate in the challenge by sharing your ideas or give feedback to the students' solutions.

Visa mindre -

Alla idéer

 • VR sjukhus erfarenhet

  Väntetiden på ett sjukhus kan verka mycket lång och tråkigt.
  Virtual Reality-lösningar kan berika väntetiden genom att lägga till en äventyrlig twist i

  1
 • Sjukhusquiz

  Barn behöver distraheras medan de har ont eller att de bara måste vänta länge. Sjukhusområdet kan användas för att bli en interaktiv quiz i olika utrymmen. Barnen ska lösa

  0
 • Hospital lounge for hospitalization patients

  Waiting areas in hospitals are generally very boring. But ideally you don't spend to much time there anyway.
  For patients waiting to be assigned to a ward however, my

  0

brief.phase-resultss



Bli en del av Utveckla din stad
Dela dina idéer och förbättra andras.
Bli delaktig i hur staden ska möta nya problem och se möjligheter.

Läs mer om Utveckla din stad








×
×
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Inget lösenord? Långt lösenord? Svårt att skriva?
Vi kan skicka en magisk länk till dig så du kan logga in utan att fylla i lösenord.


eller
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Vi använder enbart facebook för inloggning.
Vi registrerar ditt namn och din epost, och kommer aldrig posta något om du inte ber oss göra det.

Om du redan har registrerat dig Logga in


×

Användarvillkor

 1. Villkor för användning

  1. Denna webbplats (“webbplatsen”) ägs och drivs av Openlab (“Openlab”). Tillgång till och användning av denna webbplats samt information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa användarvillkor (“användarvilkoren”).

  2. Genom att besöka denna webbplats, godkänner du användarvilkoren, som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till användarvilkoren, vänligen lämna denna webbplats.

  3. Dessa användarvilkor kan ändras av oss från tid till annan. De senaste användarvilkoren kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör alltid granska dessa användarvilkor innan du använder webbplatsen för att se till att du har en förståelse för den nuvarande användarvilkoren.

 2. Ägande

  Denna webbplats och dess design, text, innehåll, grafik och andrat material relaterat tilldenna webbplats är skyddade enligt immaterialrätt och tillhör Openlab eller ingår med tillstånd av tredjepartsrättighetsinnehavarna. Ingen av dessa element får användas i någon form utan Openlabs skriftliga tillstånd.

 3. Varumärken

  Openlabs varumärke och logotyp som visas på denna webbplats ägs av Openlab. Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärkena på något sätt utan Openlabs skriftliga medgivande.

 4. Inlägg

  Att publicera eller överföra olagligt material, eller material som kan utgöra eller uppmana till brott eller brottsligt beteende är strängt förbjudet.

 5. Dataskydd

  Genom att acceptera dessa användarvilkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i vår integritetspolicy och att du accepterar dessa. När du delger personlig information till oss, ger du uttryckligen tillstånd för oss att sprida och/eller använda information för lagliga ändamål i enighet med vår integritetspolicy.

 6. Ansvarsbegränsning

  Under inga omständigheter kommer Openlab hållas ansvariga gentemot dig för eventuell förlorad vinst, indirekta skador eller följdskador som uppkommit genom din användning eller oförmåga att använda denna webbplats och tjänst. Openlab lämnar inga garantier gällande eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter kring idéerna och Openlab kan inte hållas ansvariga för tredje parts anspråk när det gäller användning av idéer som tagits emot via plattformen.

 7. Tillämplig lag

  Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 8. Kontakt

  Vi kan nås på Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@utveckladinstad.se

×

Kontakta oss!

×
×
image
×

Ring Stefan på
070 635 65 91

×

OK


Dela:





×
×
×
×
×

×