Alla utmaningar

 • Children's Right To Culture

  Kulturförvaltningen Stockholm Stad Skola

  Stockholm city has a goal that every child in Stockholm should meet professional culture of the highest quality. It wants to offer culture for children, culture with children, and culture by children. Stockholm provides many opportunities for school kids to take part in the cultural life, but there are still too few who take the offers that are provided.
  This meeting between the kids and the culture producers must be easier to access. How can Stockholm city's culture department be more efficient in reaching all school children, and not just those with the most engaged parents and teachers?

  Start
  Deadline
  Ny idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Curriculum Blueprints for Culture

   Sample curriculums are created every year for each grade/subject level with various cultural activities (dance, music, theater, visual arts) injected into them.

   0 12
  • Uber for performers

   Interactive app to find performances nearby, contacting performers, mainly enhanced version of Kulan but as a mobile app.

   0 6
  • Days saved for doing culture

   Days saved for doing culture

   0 2
  • performers to work with teacher

   Pay 50Kr/ Student for performers to work with teacher in class expressing curriculum thru arts

   0 2
  • curriculums

   Who
   - special committee who has- school teachers, students, principal, hired person to help with skolverket, performers, class representatives

   What
   -

   0 4
  • Golden Ticket

   Teachers can purchase a ticket to cultural events worth 100kr for their students for 50kr with her class budget. The students from grades 7 and over can choose a performance

   0 3
  • Teachers finding motivations for why to take students to cultural events


   Logic behind ideas:

   Teacher needs to motivate and justify cultural events facing:
   - Sceptical students
   - Parents who doesn’t see the value

   0 13
  • Offering DVD’s of performances to classes

   Offering DVD’s of performances to classes

   0 2
 • More flexible solutions for transports for people in Stockholm

  Trafikförvaltningen Stockholm Stad Transporter

  Regional development and growth in Stockholm creates new challenges for the public as well as the private transport systems. Especially in the rush hours there is a need for new alternatives and possible changes between alternatives.
  The challenge from this is then:
  How can transport systems for commuters be developed to allow flexibility and interchangeability between different forms of transport especially in rush hours?

  Start
  Deadline
  Ny idé
 • Measures for Better Water Quality in Stockholm

  Miljöförvaltningen Stockholm Stad, Ericsson Klimat och Miljö

  Measures for Better Water Quality in Stockholm

  Start
  Deadline
  Ny idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Sponge City

   This is an idea that aims to solve the problem of storm water in stockholm.

   The idea is inspired by creating a city that is deliberately designed to imitate

   0 12
 • Motivating people to lead a healthier life style

  EIT Health, Openlab & KI Hälsa och Motion

  Motivating people to lead a healthy life style in the modern world is a complex and crucial challenge for society and the health care system. We believe it’s time to take the next step and to focus on health prevention. We invite you to take part in this challenge and share your ideas on how to best tackle this.

  Start
  Deadline
  Ny idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • The power of (self-) love!

   It would be game changing if one could identify her deep motivations, develop and nurture them in a positive way, in order to reach self-love.

   Ideas:
   1. VR

   0 37
  • SwedEat

   SwedEat. Making time to prioritize your dietary goals. Little input, maximum insight.

   4 41
  • Health Meetup/buddy finder

   With this app, you are matched with other users based on your health profile and health goals.

   Group members:
   Luis Rato
   Tontona Bruce
   Moritz

   0 9
  • Synergetic Navigation System by Prof. Günter Schiepek

   The successful personalized monitoring System SNS is to be developed further to a eve more personalized quality with the help of and advanced image design and even better

   0 10
  • Test example: Health Barista Online

   Health Barista Online (HBO)
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

   0 15
  • Uber for sports

   - You choose the sport activity that you'd like to play + indicate the ideal time e.g.: after work
   - the platform automatically finds you the right match who'd like to play

   1 5
   +4
  • The need to identify the target population

   Strategies tailored at increasing levels of physical activity depend on the population at risk; age, cultural and socio-economic background, as well as physical and psychological

   0 8
  • Motifi

   Motify is a life-changing tool that predicts your health within a year based on your current eating and exercise patterns. It allows you to track such behaviour, challenge you and

   1 5
   +4
 • Kultur- och föreningslivet i Rågsved!

  Openlab och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Medborgardialog

  Lägg upp idéer för hur lokala föreningar och medborgare kan samverka för att utveckla kultur- och föreningslivet i Rågsved!

  Varför?
  En viktig del i Stockholm stads arbete med att förverkliga visionen om en sammanhållen, jämlik stad är att lokalt utvecklingsarbete i stadsdelarna ska ske i dialog med lokala aktörer. Det civila samhället, föreningslivet och kulturlivet har en positiv betydelse för att skapa ett rikt lokalsamhälle. Så med fokus på Rågsved, initierade stadsdelsförvaltningen i mars en workshop som samlade områdets lokala föreningar. Syftet var att skapa förståelse kring vilka behov, drivkrafter och hinder som finns för att samverka och stärka lokala kultur- och föreningslivet.

  Läs mer nedan under rubriken "Full beskrivning"!
  Lägg upp och bygg vidare på andras idéer!

  Start
  Deadline
  Ny idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Ljusfestival - Det ser ljust ut för Rågsved!

   Rågsveds Ljusfestival. En lokalt förankrad process som bidrar till stolthet, ljusare och tryggare utomhusmiljöer samt en ny positiv bild av Rågsved.
   Där föreningsliv

   0 4
   +3
 • Skapa bättre förutsättningar för sopsortering!

  Naturvårdsverket Klimat och Miljö Digitalt Först

  Hur kan offentlig sektor skapa förutsättningar för dig som medborgare att agera miljösmart när det gäller avfall och sopsortering?

  Offentlig sektor, som exempelvis kommuner och länsstyrelser, har en roll i att skapa möjligheter för allmänheten att delta i arbetet med att ta hand om vår miljö så att vi kan spara och inte överutnyttja resurser och tillgångar.

  Att skapa bättre förutsättningar kan alltså handla om att förenkla för dig och mig att sopsortera. Det kan exempelvis vara fler miljörum nära din/min bostad eller miljöbussar som hämtar upp elektronikavfall. Läs mer under "full beskrivning" nedan.

  Start
  Deadline
  Ny idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Miljödata für alle

   Vi har mycket miljödata i Sverige. Väldigt mycket.
   Men hur lätt är den att närma sig, egentligen, för en vanlig medborgare?

   Om man kan presentera så

   0 22
  • Fylla på vatten på stan

   Jag har törstiga barn och bär ofta runt på en liten vattenflaska i väskan. Jag skulle vilja att det fanns fler kranar utplacerade på stan, där man enkelt kan fylla på

   0 19
  • Uber för sopsortering

   I fastigheten där jag bor har vi ett väldigt litet grovsoprum och flera av de boende har heller inte bil. Det får konsekvensen att antingen blir överfullt i grovsoprummet

   0 12
  • Få besked om hur status på återvinningsstationer

   "Min" närmsta återvinningsstation är inte så stor och ofta när man åker dit kan det vara fullt med bilar vilket innebär att man får stå i kö för att över huvud taget

   0 8
  • Fler sophus närmre Med förbränningsrum

   Sopkontainerna i de flesta ställen är ofta fulla och det ligger skräp på sidorna. Det sker oftast överflöde av sopor i dessa containers och ett sätt att hålla dessa tomma

   0 4
  • Panta mjölkförpackningar

   Matkompost, Rötning
   Ha flera alternativer i återvinninstationer i bostadsrättsföreningar, hyreshus, kontor, arbetsplatser etc. Eftersom det är inte alla som orkar åka

   0 3
 • "Nudging" för miljömedveten konsumtion!

  Naturvårdsverket Klimat och Miljö Digitalt Först

  Hur kan offentlig sektor skapa nudging, det vill säga knuffa och hjälpsamt leda vägen i en viss riktning, så att du och andra konsumerar på ett miljömedvetet sätt?

  ”Nudging” är ett sätt att hjälpa folk att göra smarta miljöval genom att exempelvis göra ett miljömässigt hållbart val till det som är ’förval’ och då visa vägen. Det kan vara så enkelt som att dubbelsidig kopiering är inställt som förval vid kopiering, för att minska på pappersanvändningen eller att vägleda till miljövänligt matval på restaurangen. Läs mer under "full beskrivning" nedan.

  Start
  Deadline
  Ny idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Låne-odling

   Jag tror att en av flera anledningar till dagens matsvinn är att vi glömmer hur mycket möda och resurser som investeras i det vi äter. Vi är många som gillar att odla, men

   0 25
   +4
  • Collaborative listor

   Nudging handlar om förslag. Några idéer, men är svårt att genomföra eftersom det tar minst X deltagare att vara ekonomiskt bärkraftiga. Använda Facebook-grupper är en bra

   0 14
  • Lokal grön skatteväxling!

   Exempelvis inför en lokal skattehöjning på bensin (linje med fossilfritt Stockholm 2030) och använd pengarna för att subventionera ekologisk mat eller sänka priset på

   0 15
  • Engagera unga genom en app!

   Vi tror att det är viktigt att få unga framför allt att bli engagerade i frågan då det är vi som är framtiden. Därför är det viktigt för den offentliga sektorn att

   0 12
   +2
  • Inbyggd källsortering i varje hem

   Det ska finnas krav på arkitekter om att det måste finnas en inbyggd källsortering i varje hem. Om man redan har en färdig sopsortering som inte tar extra plats i hemmet är

   0 4
  • Pengar

   Köttskatt, icke-eko-skatt, eko-avdrag.

   0 6
 • Hur kan myndigheter bättre fånga upp allmänhetens behov av miljöinformation?

  Naturvårdsverket Klimat och Miljö Digitalt Först

  För att myndigheter ska kunna göra miljöinformation enkel att hitta och lätt att förstå behövs kunskap om medborgares behov. 
Medborgare har rätt att kunna delta och öka sin kunskap så att möjligheten att göra smarta val för sig själv, och för miljön, ökas.

  Att utgå från allmänhetens behov ger myndigheter möjligheter att utveckla mer effektiva processer och tjänster som allmänheten behöver för att agera miljösmart. Myndigheter får en större förståelse för vilka behov av miljöinformation allmänheten har och kan då visa miljöinformationen bättre. Läs mer under "full beskrivning" nedan.

  Start
  Deadline
  Ny idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Miljövinst

   Team 4: Lena, Gunnar, Jennie, Manuela, Johan (SLU, Stockholm stad, Sgu, NV, HAV)
   Skoltävling för bästa sopsorterare med klassresa som vinst. App som inleds med lokal

   1 49
  • Smartare liv - en tävlingsapp för hållbart liv

   Utgångspunkt: Intervjuer hav att många gör saker som är "miljöbra" men kanske inte huvudsakligen därför, dvs att det är bra för miljön. Man cyklar för att det är

   0 26
   +1
  • Träna på familj och vänner för att få ett utifrånperspektiv

   Visst vill vi alla förklara så att andra förstår, men man trillar lätt in i fikonspråk. För egen del händer det då och då att jag använder familj och vänner - dem kan

   0 22
  • Green cache - Poäng på dina hållbara handlingar

   Green cache är en app som ger dig poäng när du, i din vardag, gör val som är bra för miljön utifrån olika teman som transport, återvinning, mat etc. Du kan se dina

   0 9
   +1
  • Rätt val i affären

   Ett exémpel på rätt miljöinformation vid rätt tillfälle. Grupp 5 Lars Sonesten, Per Söderström, Agneta Jonsson, Ann Lundström, Lars Johan Hansson, Claes Svedlindh,

   2 4
  • Stationär info om luftkvalitet

   Pernilla vill veta hur luften är på Hornsgatan när hon är där. Hon hittar informationen i en display på lyktstolparna
   - höga halter kväveoxider och partiklar:

   1 5
  • Miljövänlig reseplanerare

   Vi erbjuder ett digitalt verktyg till resebranschen, företag och allmänheten där man kan se miljöeffekterna av olika resval. Verktyget kan användas på internetsidor för

   0 7
  • Jämför miljöpåverkan för ditt bilkörande

   Många vill minska miljöpåverkan från sitt bilkörande, men hur ska jag veta hur jag ligger till? Många vill ha återkoppling, t ex hur presterar jag jämfört med grannen,

   0 5

Avslutade utmaningar

 • Hur kan primärvården göra patienterna mer delaktiga och aktiverade i hälsa och återhämtning vid sjukdom?

  Framtidens vård kommer att kräva nya och kreativa lösningar för att kunna garantera alla patienter det som tidigare generationer kunnat åtnjuta av diagnostisering, inskrivning, operation och rehabilitering. En grupp som tidigare inte varit särskilt aktiv i vårdprocessen är patienterna själva. Kan vi göra dem till medaktörer och inte bara mottagare? Vad skulle kunna motivera dem till detta?

  Start
  Deadline
 • Hur håller vi oss friska längre i takt med att vi blir allt äldre

  Openlab & podden Matlaboratoriet Äldre

  Medellivslängden ökar idag i en väldigt snabb takt. Men ett långt liv är inte detsamma som ett friskt liv. Det finns många sjukdomar förknippade med ålder, ibland kopplat till livsstil, som drabbar mängder av människor när de blir äldre. I denna utmaning efterfrågar vi idéer & innovationer som hjälper oss att hålla oss friska längre samtidigt som vi lever längre.

  Lyssna på avsnitt 3 av podcasten Matlaboratoriet, för inspiration i ämnet: #3 Vill du leva längre? | Matlaboratoriet​ on acast

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Lär allmänheten enkla kinesiska övningar som förstärker immunsystemet


   Några enkla övningar kan förstärka kroppens immunsystem så vi kan hålla oss friska längre. Om du förstår kinesiska googla gärna på "中里巴人"

   0 4
  • Samvaro, kunskap, rörelse och något gott att äta

   Kombinera kortare promenader, med olika fokus, som avslutas med att gemensamt äta något hälsosamt. Promenaderna går till odlingsområden och i nära skog för att kunna plocka

   0 8
   +3
 • Sätras nya bostadsprojekt med tema stadsodling!

  Bonava i samarbete med Openlab Stadsmiljö och bostäder

  Var med och utveckla ett koncept kring odling och växtlighet i nya bostadsområden. Bonava kommer att bygga nya lägenheter i Sätra korsningen Björksätravägen/Sätragårdsvägen. I mars arrangerade Bonava tillsammans med Openlab en workshop på temat odling i nya bostadsområden. För dig som inte kunde delta då finns nu möjlighet att bidra med dina idéer!

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Gemenskap och aktivitet, med organiska mönster

   Att utnyttja höjdskilnaderna till odling vore fint! En annan idé är att ha vatten som flödar genom odlingen, vilket ger liv till landskapet. Det vore också bra om man fick

   0 13
  • Odling på slänterna

   Det finns många slänter i Sätra och Bredäng. Dessa klipps aldrig och kanske kan istället användas till odling. Detta kan styras av en förening till exempel. Höga slänter

   0 11
  • Öppenhet under tak

   Viktigt att det inte känns instängt! Gärna samlingsplats under tak, kanske med grill. Vill ha ätbart växtlighet, frukt och bär. Viktigt at det tas om hand av boenden. Om

   0 8
  • Höns

   Vore det inte trevligt med ett eget litet hönshus där man kunde gå och plocka nyvärpta ägg.

   0 1
  • Vattenutkastare

   För att jag enkelt skulle kunna odla på innergården tycker jag att tillgång till vatten är viktigt, gärna en fin charmig lösning som denna vattenutkastare.

   0 6
 • Hur tar vi hänsyn till doft och smak i samhällsbyggandet och samhällsplaneringen?

  Openlab & podden Matlaboratoriet

  Doft och smak har en stor inverkan på vår livskvalitet. En teori är att doft och smak kommer spela allt större roll för oss i framtiden.

  Hur kan detta i högre grad tas hänsyn till i samhällsbyggandet och samhällsplaneringen?

  Utmaningen är inspirerad av det fösta avsnittet av Openlabs nya Podcastserie MATLABORATORIET om mat, vetenskap och samhälle: #1 Vårt mest underskattade sinne | Matlaboratoriet​ on acast

  Läs mer under Full beskrivning.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Elcigg

   Rökförbud, parfymförbud, på allmänna platser
   Matförbud i tunnelbanan (t.ex. nötter)
   Dock kan man röka t.ex elcigarretter som avger vattenånga och är inte

   0 4
 • Lokalisera huvudkontor till Uppsala

  Jonas Segersam Entreprenörskap

  Uppsala är en plats på uppgång som siktar mot 70.000 nya jobb till 2050. För att lyckas med det behöver vi få företag att förlägga sina huvudkontor / verksamhet i kommunen

  Start
  Deadline
 • Hur ökar vi samverkan för en hållbar utveckling i Stockholm-Mälarregionen?

  Mälardalsrådet i samarbete med Openlab Övrigt

  För att Stockholm-Mälarregionen ska kunna behålla och stärka sin attraktionskraft i en föränderlig värld krävs god samverkan mellan olika samhällsinstanser. Utvecklingen av regionen behöver vara hållbar både ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

  Hur kan beslutsfattare inom offentlig sektor, akademi och näringsliv bättre samverka för att utveckla den hållbara tillväxten i Stockholm-Mälarregionen?

  Dela med dig av dina idéer och goda exempel!

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Skape en trippel helix gruppe for innovasjon

   Skape en arbeidgruppe som ser på scenarier for hvordan framtidens teknologi kommer til å påvirke framtiden til regionen

   0 4
 • Hur kan vi bättre lära av goda exempel internationellt?

  Mälardalsrådet i samarbete med Openlab

  Vi tror att regioner som inte ar del av internationella intryck och erfarenheter är regioner som stagnerar. Vi vill vara en region som lär av andra och som delar med oss av våra insikter.

  Hur kan Stockholm-Mälarregionen bli bättre på att lyfta frågor internationellt och hämta hem dem för att öka lärandet och sprida vidare goda exempel i regionen? Vilka verktyg eller kanaler skulle vi behöva utveckla?

  Dela med dig av dina idéer och goda exempel!

  Start
  Deadline
 • Hur kan vi skapa ett maritimt kluster i Stockholm-Mälarregionen?

  Mälardalsrådet i samarbete med Openlab

  Goda kontakter mellan offentliga aktörer, akademi och näringsidkare gynnar både enskilda och det offentliga. Det behövs ett helhetsgrepp om resursen vatten. Den insikten delas mellan näringsidkare som fiskar, varvsindustrin och trafikplanerare som har tillsyn över regionens kajer.

  Hur kan Stockholm-Mälarregionen bli bättre på att koppla samman intressenter inom den maritima sektorn?

  Dela med dig av dina idéer och goda exempel!

  Start
  Deadline
 • Hur kan mjukvara och digital teknik användas för att minska matsvinnet?

  Thomas Ochman - Craft Academy Klimat och Miljö

  Matsvinn (Food Waste) är ett stort samhällsproblem som berör och påverkar människor, miljö och samhällsekonomi. Svinn förekommer i produktions-, försäljnings- och konsumtionsledet. Utmaningen syftar till att hitta användbara lösningar som minskar matsvinnet genom digital teknik, exempelvis appar, plattformar, program etc.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Social kylhantering med app!

   Scanna det du stoppar in i kylen, med en app på telefonen. Antingen läser man av streckkoden och slår mot en databas, eller så tar man ett foto på grönsaken och appen

   0 10
   +2
  • Smarta matlådor

   Matlåda som skickar ett sms när maten i den börjar bli gammal, så den inte glöms bort. Den kan också länka till recept för inspiration om hur resterna kan användas till

   2 32
  • Collaborative köp listor i stadsdelen

   En massa slöseri med tid, pengar och CO2 händer när man köper mat. Föreställ dig möta din granne i en butik: det är en bortkastad möjlighet att samarbeta. Du kunde har

   0 21
  • Utbyta färskvaror mellan restauranger

   Om en restaurang har saker som är påväg att gå ut, men som de inte har planer på att konsumera kan de lägga upp information om dem på plattformen.
   Sen kan någon

   0 10
 • Använda Wikipedia för offentlig information

  Uppdatera och utveckla Wikipedia med offentlig information!

  Precis som många myndigheter numera börjar skaffa en strategi för sociala medier bör liknande initiativ tas för en strategi kring Wikipedia. Hur skulle man kunna använda wikipedia för att nå ut med information från myndigheter?

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Främsta informationskällan för många yngre

   Tycker detta är lysande! Ser jag på mina egna barn och deras kamrater använder de dessutom wikipedia som en av sina främsta informationskällor.

   Genom att

   0 21
 • Hur kan programmering stötta elevers lärande i skolans ämnen?

  Utbildningsförvaltningen och Openlab Skola

  Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på hur programmering ska komma in i skolundervisningen. Programmering är då inte tänkt att bli ett eget ämne, utan ska istället skrivas in specifikt i matte och teknik som en del av kursplanerna. För lärare innebär det en möjlighet och utmaning att förstå hur det ska ske och genomföra detta. Ge idéer för hur lärare kan få in programmering i de olika ämnena!

  Som lärare i Stockholm stad finns möjligheten att söka pengar hos Utbildningsförvaltningen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att utveckla vidare en idé.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • GameReality

   Hej.
   Jag arbetar som fysik, matematik och NO lärare odyl och 2014 sänkte jag tekniktröskeln för telerobotik robotar så att man med tex LEGO Mindstorms kan bygga en

   0 23
 • Vilka möjliga innovationer kan ett förändrat klimat generera för fastighets- och byggsektorn, med avseende på: värme, skyfall och översvämningar?

  Openlab - workshop i samarbete med Länsstyrelsen Klimat och Miljö

  Att klimatet förändras är ett faktum och innebär nya prövningar för vårt samhälle. Mer nederbörd, ökad temperatur och ökad risk för översvämningar är vad som väntar. Hur mycket samhället kommer att påverkas beror på hur mycket klimatet förändras, men också på hur förberedda vi är på att möta den utmaning som ett förändrat klimat innebär. Det är nu vi har möjlighet att utveckla framtidens lösningar för samhällets utmaningar och bli först med att lansera dem. Behöver ett förändrat klimat bara få negativa konsekvenser? Kan ett förändrat klimat ses som motor för innovationer, teknikutveckling och nya samverkansprocesser?

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Showroom för goda klimatanpassningslösningar

   Fysiska och virtuella miljöer med praktisk tillämpbarhet

   Tillföra mervärde genom att gestalta, exemplifiera och visualisera lösningar och därmed påvisa

   0 25
  • Testarena för klimatanpassat byggande kvadrupelhelix

   Sv arena där klimatanpassade lösningar ges en möjlighet att testas. Material, byggkonstruktioner, beteendemönster etc. Kvadruppelhelix finansierad och organiserad: akademi,

   0 23
  • Hållbar arkitektur

   Involvera arkitekten i hela byggprocessen, så att byggnadsutformningen får en längre livslängd, får mindre underhåll och behöver mindre energianvändning (kyla, värme,

   0 43
  • Solenergi

   Idéns grund ligger i att använda solenergi i större utsträckning i skapandet av byggnader. Det ska finnas ett krav på att använda solenergi bland annat genom solfasader,

   0 14
   +1
  • Ekologiska byggnader

   Arkitektur baserad på naturen, andas airways/gångar, bör de som organismer. Uppmuntras för att byggas av bästa miljöpraxis.

   0 8
 • Kvinnor och utbrändhet - hur skapar vi socialt hållbara miljöer där människor mår bra?

  Susanne Ringström Hälsa och Motion

  "Fler kvinnor sjukskrivs av utmattningsdepressioner och uppemot varannan ung tjej i skolan lider av stress. Stress och utbrändhet är en jämställdhetsfråga. I Maktsalongens nätverk ser vi hur stress gör att kvinnor tackar nej till ledaruppdrag eller hoppar av i förtid. Det är en stor förlust, inte bara en för dem som drabbas, utan även för hela civilsamhället som går miste om viktig kompetens och värdefulla perspektiv.” Så skriver den ideella organisationen Maktsalongen, som arbetar med jämställdhetsfrågor i civilsamhället.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Värdera resultat mer än närvaro

   Idag värderas närvaro orimligt högt. Många människor behöver ju inte vara på sitt kontor åtta timmar om dagen för att sköta sitt jobb. Men ändå så verkar det vara en

   1 33
  • sömn tavla

   Dålig sömn är en tydlig symtom på begynnande utbrändhet. Ofta är vi dåliga på att flagga upp och se andra. Vi vågar inte av olika skäl dela med oss. Ett sätt skulle

   0 28
  • App om hur du hanterar din bränna!

   Förordningen genom app!

   0 15
 • Hur kan mat användas för att öka integration och samverkan mellan segregerade delar av samhället?

  Openlab Mat

  Ett omfattande forskningsprojekt Publicerad 2015, som omfattar tretton europeiska städer under 2001-2011 visar att segregationen har ökat betydligt i dessa städer, och att skillnaden mellan rika och fattiga växer snabbt. I studien är Stockholm en av de städer där segregationen har ökat mest.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Knytkalaset

   Ett gigantiskt Knytkalaset i Blå hallen.

   0 23
  • Skola med pilotverksamhet

   VAD? En skola, med helhetstänkande och inspiration av pedagogen/teoretikern Freinet. Hjärtat av verksamheten blir skolbespisningen - där studenter alternerar i matlagning

   0 13
  • Barn och föräldrar recept dag

   När jag var i mellanstadiet, var en gång i veckan en elevs mor kom och lärde oss en maträtt hon bra på. Det var fantastiskt att möta vår väns mor och limning det hade

   0 10
 • Hjälp till att förbättra Flygplansparken!

  Skärholmens stadsdelsförvaltningen Medborgardialog

  Gilla dina favoritförslag och påverka ombyggnaden av Flygplansparken!
  Förslagen är indelade i områdena Gröna hörnet, Klätterlandet, Vatten, Hopp & Studs och hela parkens Tema, och varje förslag har olika variationer som du kan se om du klickar på dem.

  Du kan läsa mer om förslagen och deras variationer en bit ner på sidan. Klicka på alla idéer för att se idéerna som de baseras på och läs mer om hur allt gått till under full beskrivning.

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Förbättra fotbollsplanen

   Vi vill ha en fotbollsplan med riktiga linjer och fotbollsmål. Det är även viktig med ett högt staket så att inte bollen åker ut.

   Just nu går fotbollsplanen

   1 68
  • Utveckla flygplanstemat!

   Flygplanet ska vara kvar – det är det som parken förknippas med.

   Det skulle kunna finnas en bättre version, som känns mer som ett riktigt flygplan.

   0 18
  • Vackra blommor är viktigt!

   Följande förslag har skickats in till Skärholmens stadsdelsförvaltning via vykort

   Vackra blommor är viktigt för både för ögat och för möjligheten att

   0 17
  • Mer att göra!

   Det ska vara mer att göra i parken!
   /Barn, 11 år

   0 15
  • Miljövänlig park

   Behöver mysiga, inspirerande miljöer som är estetiskt tilltalande och organiska. För att det är viktigt med miljön, använda miljövänliga material och skapan en organisk

   0 9
  • Flygplanet måste ju vara kvar, men behöver verkligen målas om så att det blir klarrött igen.
   Fotbollsplanen är superpopulär.
   Mer belysning skulle uppskattas,

   0 20
  • Satsa på växtlighet och grönska!

   De buskar och häckar som andra tycker är onödiga gillar jag faktiskt. En kan plocka deras bär, något som många inte vet. Det våre kul med en folkets trädgård eller mer

   0 12
  • Flera träd, bevara djuren samt naturen, och bort med bilar!

   Följande förslag kom in från medborgare i Bredäng via vykort

   För varje fälld träd- planteras två nya. Man har tagit bort några träd (särskilt vid

   1 22
 • Framtidens Almedalen – kan digitalisering göra mötesplatsen mer tillgänglig?

  HejDigitalt & PTS i samarbete med Openlab Övrigt

  Sällan är svenska makthavare, formella och informella, så tillgängliga som under Almedalsveckan. Almedalen ska vara öppet och inkluderande – men alla har inte samma möjligheter att medverka – varken som deltagare eller arrangörer. Konkurrensen om uppmärksamhet gör att även de som kan köpa utrymme har svårt att få tillgång till sina målgrupper, priserna på boende och möteslokaler är ett hinder för ekonomiskt svagare aktörer och innehållet i diskussioner o möten blir inte alltid tillgängligt utanför kretsen av de fysiskt närvarande. Visby med sina kullerstenar och kulturbyggnader är dessutom svårtillgänglig för personer med rörelsenedsättning.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Alla politiker bör streama ut live allt de säger.

   Alla aktiva bör ha en app som streamar ut allt de säger till en webb tjänst.
   Där lagras sedan ljudfilerna och sätts ihop mha gps och ljudanalys system så att alla

   0 102
  • Distribuera guide till alla mötesarrangörer

   En bra start vore att se till att alla arrangörer tar del av de riktlinjer för tillgängliga möten som finns. T.ex.

   0 35
  • Reality kamera mobil

   Ta fram en mobiltelefon med två kameror i varje ände av telefonen. Sedan kan folk sätta kameran på sig eller ha på drönare som följer dig där du går. Är man kompis

   0 43
  • Planera för uppföljning

   Alla möten i Almedalen bör avslutas med en plan för vad vi gör härnäst och hur vi tar idéerna vidare efter mötet.

   ---
   Den här idén kom till vid en

   0 20
  • Tillgänglighets-team

   Samla alla som jobbar med tillgänglighet som ett litet team som kan bistå med det som behövs vid olika evenemang – teckentolkning, direkttextning, livesändning med mera.

   0 4
  • Ge tid för publiken

   Anpassa liveeventet tidsmässigt så att det verkligen finns tid att lyfta in medverkan från digitala mötesdeltagare. Ge också publiken på plats tid för reflektion så alla

   0 7
  • Bibliotek som digitala "hubbar"

   Låt biblioteken utvidga sitt uppdrag som digitala knutpunter och bli digitala ”hubbar” där deltagare kan samlas och delta i evenemang på distans, men tillsammans. Koppla

   0 11
  • ProfiScan - verktyget profilering för olika matchning deltagare

   ProfiScan - är en digital profilering verktyg för olika matchning av deltagarna. Det möjliggör moderatorer, presentatörer och handledare att se (dvs. för att skanna)

   0 5
 • Hur säkerställer vi en trygg, kompetent god man för alla som har behovet?

  Openlab

  Alla ska ha rätt till en trygg säker tillvaro, såväl vuxna och barn som svenska medborgare och flyktningar.

  Många har någon gång i livet kommit i kontakt med eller varit i behov av en god man, för egen del eller för en anhörig.

  Din mamma kanske har fått en stroke, du själv har drabbats av begynnande demens, ditt barn föds med en funktionsnedsättning. Du ställs inför nya frågor och utmaningar i livet, du kanske behöver hjälp för att reda upp situationen. Du har då rätt att få stöd av god man.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Hållbara gode män

   Vårt syfte är att öka rättssäkerheten för gode män och deras huvudmän och vårt fokus är att öka förutsättningarna för jämlikhet för utsatta målgrupper.

   0 25
   +3
 • Kompetenscenter för barns behov av familjeliv enl Barnkonventionen

  Regeringen har bestämt att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Redan idag är Sverige bunden av Europakonventionen som i sin artikel 8 ger barn rätt till familjeliv. Denna rätt kränks allt oftare i samband med föräldrakonflikt och familjesplittring. Allt fler barn och unga växer upp utan att samhället kan skydda deras behov av kontinuerlig och fullgod kontakt med bägge föräldrarna under hela uppväxten. Generationskontakten är en viktig faktor i familjens livskvalitet och för barnets psykosociala hälsa och mognad.

  Start
  Deadline
 • Hur varvar vi ner under semestern

  Storstadspulsen byts nu ut mot en semesterpuls. Tanken är att vi skall återhämta oss från en hektisk vardag. Men gör vi verkligen det? Dela gärna med dig av dina knep hur du gör så att vi blir bättre på att relaxa både i och utanför staden, gärna idéer som vi kan ta med oss när vi tillbaks på jobbet.

  Utmaning med flest idéer och likes belönas med en OpenInn workshop

  Start
  Deadline
 • Hur vi involvera fler (ny) stockholmare till ideate?

  Öppet lab samlar fantastiska människor, men många hårt arbetande människor, som kommer från olika bakgrunder inte används till idén om öppet samarbete, och även att kunna GÖRA en FÖRÄNDRING med hur deras stad körs. Jag utmanar er att komma med idéer om hur man får mer gemenskapsengagemang att representera en mångsidigare Stockholm, som är mer i samklang till nya demografi.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
 • Hur man slutet cyklar Vs. bilar

  Bilar och cyklar har inte har en mycket bra historia när det gäller att dela vägen. I städer runt om i världen är detta ännu mer närvarande och förstärkt genom påverkan av stress och övergripande hektiska beat i stadslivet.

  Cyklister verkligen bör prioriteras i nästan alla fall av uppenbara skäl: miljö, säkerhet, för att nämna några, särskilt när cykelvägar inte är närvarande eller avskilt från trafik.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Avmattningen minskningstakten för paytoll

   Bilar som inte kör under 30 km i staden kommer att få minskade kostnader för paytoll. Jag gör nu inte exakt hur det kommer att fungera men det kommer förmodligen inga problem

   0 6
  • Återvinningssystem plattform för kommuner eller någon intresserade företag

   Min idé är att skapa återvinning plattform hanteras av kommuner har följande faciliteter:
   -Medvetna människor om den viktigaste återanvändning av material.

   0 8
 • Tillgängliggöra digital användning för alla

  Digitalisering pågår för fullt världen över. Stockholm ligger i framkant men det finns fortfarande luckor i det digitala landskapet så att alla kan ta del av möjligheterna. I New York där man har dålig täckning har man löst det genom att bygga Wifi hubs som ersätter de tidigare telefonkioskerna. Kom med förslag som du vill se i Stockholm eller någon annan stad?

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Öppen data kring den dagliga trafiksituationen

   Vad skulle hända om man genom öppen data kunde dela med sig av den samlade trafiksituationen så att folk lättare kunde välja typ av transportmedel. Genom en app eller hemsida

   0 11
  • Sponsring för öppet WiFi

   Inför bidrag för caféer, restauranger eller butiker som har helt öppna tillgängliga WiFi-nät.

   1 10
  • Vad hander, varför och hur länge?

   Idag byggs det friskt i många städer. Men det är nästan omöjligt att som invånare få överblick på vad som händer eller om det har blivit försenat etc. Det gör det

   1 6
 • Säker mobiltelefonanvändning i staden

  Openlab Gå och Cykel

  Antalet allvarliga olyckor där gångtrafikanter kolliderar med lyktstolpar eller andra hårda ytor i stadsmiljön har ökat på grund av mobiltelefon användning. Helt onödigt kan tyckas men i takt med att människan blir mer uppkopplad påverkar också vårt beteende och därmed uppmärksamhet hur vi rör oss i staden. Kom med idéer hur vi kan lösa detta så att vi slipper hamna på akutmottagningarna på våra sjukhus.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Gå max 10 meter

   När du går mer en 10 meter med din smart phone så kommer det upp en varning i telefonen som för att påkalla din uppmärksamhet.

   0 24
  • Automatiska varningar

   Installera automatiska varningar med hjälp av direkt analys av film från övervakningskameror och varna folk som är påväg att krocka.

   0 6
  • Kollisionsvarning

   Använd bluetooth för att känna av om någon annan gångare med mobil närmar sig med hjälp av att känna av styrkan på andra bluetooth-apparater.

   0 3
 • Hur kan vi hantera grovsopor smidigt i bilfria städer?

  Stockholms medborgare Transporter

  Många stockholmare är inte bara billösa, utan även körkortslösa, men har fortfarande samma behov att bli av med skrymmande sopor, t ex trasiga möbler, madrasser och möbler.
  Problemet ligger i att många hyresvärdar och bostadsrättsföreningar inte har tillräckligt bra lösningar för större mängder grovsopor på grund av att soprummen är för små.

  Vad skulle lösa detta? Mobila sopstationer? Självkörande fraktbilar? Kom med förslag!

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Uber för grovsopor

   En idé är att göra ett Uber för grovsopor. Det finns ett antal bilar som åker omkring i stan och samlar upp soporna. De som kör bilarna kan entingen välja att sälja det

   0 66
  • anlita grovsopscykelbud

   Det finns idag grovsopscykelbud som transporterar större gods. De kan ta madrasser och sånt. Vet inte om de funkar på vintern.

   1 36
  • Byta grejer

   När jag bodde i Barca var det vanligt att folk ställde ut grejer på gatan. Många utav dessa saker, kläder möbler o.d fick då nya ägare. Skulle man kunna anvisa platser en

   0 20
  • Återvinna välkomstpaket

   När du ändrar din adress får du ett välkomstpaket från staden som täcker alla behov när det gäller hantering av avfall.
   Instruktioner om hur du sorterar avfallet

   0 11
  • Skräp truck

   Det är som svensk glass lastbil. Det kommer varje torsdag och samla ditt grovavfall. Du kan följa lastbilen på din app att se när det är i närheten din lägenhet.
   Du

   0 10
   +1
  • Upp-cykling samhällen

   Vår idé är att upp-cykla mer för att minska avfallet. Att främja upp-cykling vi vill göra det lättare för människor att använda avfall som material för kreativa

   0 15
  • Gratis skrymmande!

   Gratis skrymmande är ett utrymme nära ditt närområde där du delar i ett galleri vilka artiklar finns tillgängliga. På den sista dagen i månaden ska det skrymmande avfallet

   0 4
   +3
  • Återvinningsbåt - med pop-up cafe för att göra det till en fest

   Stockholmarna har nära till vattnet. Båtar kan ta emot stora mängder avfall samtidigt som dom transporterar det miljövänligt. En återvinningsbåt skulle kunna åka runt som

   0 12
   +2
 • Minska matsvinnet från mitt kylskåp

  Minska matsvinnet från mitt kylskåp/ivar björkman Mat

  Alltför ofta hamnar matrester från kylskåpet i sopkärlet. Varför det? Dålig koll på vad man har när man handlar? Är det oordning i skåpet som är boven i kylskåpsdramat eller osäkerheten på att lita på dina sinnen? Den goda intentionen att spara rester blir ofta ett dåligt samvete. Känner du igen situationen? Smarta kylskåp har man hört talas om men det verkar vara mer snack än verkstad. App-utvecklare etc. här finns det att göra eller varför inte ett kylskåpsmöte i föreningen för att tipsa varandra. Låt oss minska matsvinnet från kylskåpen!

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Ett hyllplan för all mat som bara behöver värmas, eller håller på att bli gammal

   Vi slängde mycket mat förr för att vi inte hade koll. Sen vi började lägga all mat på en speciell hylla sparade vi pengar, tid och miljö. Numer tittar vi alltid på den

   0 43
  • Restsöndag - eller "receptfri" söndag

   Som barnfamilj är ett av de bästa sätten för att inte behöva slänga mat att laga sånt som alla tycker om, därför blir veckomatsedel och inköpslistan extra viktig. För

   1 7
  • Bjud in till rest-fest!

   Bjud in vänner eller grannar att rensa kylskåpet och ta med rester och råvaror som snart blir gammalt och laga något gott, kul och kreativt tillsammans. Det som blir över av

   0 13
 • Äldres hälsa i ett varmare Stockholm

  Enheten för samhällsplanering Länsstyrelsen, äldreförvaltningen stockholm stad samt centrum för arbets- och miljömedicin Stockholm läns landsting Äldre

  Ta fram lösningar för att äldre ska kunna bo och må bra i ett kvarter/ område i en framtid med generellt varmare klimat och särkskilt med ökad risk för värmeböljor. Vi söker svar på två olika frågor, dels hur man får in värmefrågan i den fysiska planeringen och dels hur man underlättar för individen när en värmebölja inträffar.
  Vi kommer att identifiera ett kvarter med hög andel äldre befolkning, som skulle kunna drabbas hårt av en värmebölja, med hjälp av en värmekartering gjord av Stockholms stad.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Backyard Network

   Documented research has proven that the reintroduction of vegetation into cities reduces the urban heat island effect. Cities are cooler and quieter through shading, evaporative

   0 50
  • Kylparasoll

   Kylparasoll som kan placeras på en stol, rullstol, säng o.s.v.
   Kylanordningen kan drivas av laddbart batteri,,nätström, solceller. Alternativt kan man kan också koppla

   0 28
  • Solcellsdriven kyla/ventilation

   Subventionera solcellsdriven lättinstallerad fläkt eller kyla för äldre.

   1 9
  • Helping green hands

   It is an association of people from different backgrounds with an aim to socialize with the elderly and helping them to take care of green spaces indoor and outdoor (this could go

   0 16
  • Automatic Warning System

   SMHI sends the warnings regarding weather through SOS which sends it to MSB or to Tibs in the County Administrative Board. This is done manually.

   At the time the

   0 15
   +2
  • Hållbart byggande

   Miljövänlig konstruktion kan bidra till att skapa en bättre utemiljö och det kan också bidra till att skapa en hälsosammare inomhusmiljö. Konventionella byggnadsmaterial

   0 4
   +1
 • Hur ska vi locka fler lärare att söka lediga tjänster i Skärholmens grundskolor?

  Openlab, Stockholms stad Skola

  Alla barn i Stockholm har rätt till en bra utbildning oavsett bakgrund. Ett av Stockholms stads inriktningsmål fram till 2018 är ”Ett Stockholm som håller samman” där en bra skola för alla är ett viktigt mål. Utmaningarna ser olika ut i olika delar av staden och det finns skolor som har svårt att locka lärare att söka utlysta tjänster.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Skapa samarbeten med kreativa initiativ i lokala området

   Skärholmen har mycket fantastiska initiativ så som den kreativa platsen Design Lab S (designverkstad för där man kan skapa lösningar till sådant man brinner för) och

   1 26
  • Förändra villkoren för lärarna!

   Förslag:
   Vara noggrannare med att det är en rimlig belastning för varje lärare vad gäller tid med barnen och administration (minska mängd administration om det går).

   0 20
  • Bra design signalerar bra undervisning

   Satsa på arkitektur och design ur barn perspektiv. mera fantasifulla miljöer, specialanpassade lösningar för möbler, bygg ihop med barnen för andra barn. Arkitektur och

   0 8
  • Integration, lön och work/life balance

   1) Människor vill inte ta läraryrken för att lönerna är dåliga i förhållande till den kassa work/life-balance som yrket numera har.

   2) Fria skolvalet har

   1 12
  • Starta och bygg upp Stockholms bästa gymnasieskola

   Det finns just nu inte ens en gymnasieskola i Skärholmen som lärarna kan söka jobb på, så en bra start där är att starta ett. Det ska vara trevligt och tillgängligt

   0 8
  • Digitala lärare

   I den digitala världen blir Sverige bättre på årlig basis. Vi kan utnyttja som: Skype klasser som kan vara möjligt att använda distans och tydligen arbeta för mer än en

   0 2
  • I den digitala världen blir Sverige bättre på årliga baser. Vi kan dra nytta som: Skype klasser som kan vara möjligt att driva distans och tydligen arbeta för mer än en

   0 3
  • Praktik lärare

   Många nya människor kommer till Sverige som har många års erfarenhet och bra utbildning bakgrund men på grund av den svenska pedagogik lag de inte kan lära tills de slutar

   0 1
 • Sundare livsstil, bättre hälsa

  Openlab, Stockholms Läns Landsting Hälsa och Motion

  Icke-smittsamma sjukdomar, även kallade livsstilssjukdomar eller välfärdssjukdomar, är ett stort problem såväl i Stockholm som i övriga landet. Detta är sjukdomar som inte överförs mellan människor och inte är utgörs av en infektion, och innefattar bland annat diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och KOL.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Tävla för sin stadsdel!

   Engagera hela Stockholms befolkning och använd hötorgsskraporna som mätare på aktiviteten. Låt varje skrapa representera en stadsdel och belys den som en stapel olika högt

   0 15
   +1
  • Hälsomentorn

   Vad skulle hända om vi gjorde det möjligt att ha hälsomentorer. Även om det finns många som inte lever sunt så finns det ju väldigt många som lever ett väldigt hälsosamt

   1 18
  • dela mina levnadsvanor

   Dela med sig av sina erfarenheter. idén går ut på att det skall kännas roligt ,lustfyllt utan krav för att reflektera över sin levnadsvanor. Och vad gör man bäst det om

   0 14
  • Hälsodagen

   Ett problem kan vara att många människor inte vet om att det lever osunt. De kanske har en misstanke om det men hur kan man veta säkert. Vad är en sund livsstil egentligen?

   0 13
  • Stödja en hälsoapp

   Vad händer om man i Stockholm eller i Sverige skulle stödja en app eller på något sätt skapa en plattform där data från alla appar skulle kunna matas in. På det sättet

   0 13
  • Underlätta och cykelstigar överallt

   Göra det lättare att cykla och promenera på den befintliga staden och plan för vandring/cykling som det primära sättet att transport i nya områden. Planera nya tätorter

   0 9
  • Bonuspoäng

   Med hjälp av mobila apps och wearables (iwatch, fitbit) kan människor spåra deras dagliga routinue. En enkel queationair form kan de fylla som tillhandahålls av

   0 6
  • Bonuspoäng

   Med hjälp av mobila apps och wearables (iwatch, fitbit) kan människor spåra deras dagliga routinue. En enkel queationair form kan de fylla som tillhandahålls av

   0 1
 • Hur kan det bli lättare att stadsodla?

  Stockholms medborgare Stadsmiljö och bostäder

  Idag så finns det möjlighet att odla på kolonilotter, men tyvärr är det både avgifter och långa kötider om man är intresserad av att börja odla. Tyvärr kan den långa tidsperioden göra att många tappar intresset.
  Det finns på vissa ställen odlingslådor som man kan få inom ett år, men tyvärr är dessa placerade publikt, som leder till att de blir plundrade.
  - Hur skulle staden kunna erbjuda enkla sätt för sina medborgare att komma igång med stadsodling och se till att deras odlingar inte blir plundrade?

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Odla på taken

   Inför ett bidrag och underlätta för exploatering av taken i innerstaden för att skapa ytterliga odlingsbart utrymme.

   0 57
   +1
  • Innergårdsfonden

   Stockholms stad skulle kunna starta en fond för att man som bostadsrättsförening eller fastighetsägare gör iordning alla Stockholms innergårdar och gör det möjligt at odla

   1 50
   +2
  • Odla i del av villaträdgård

   Det finns stadsnära villaträdgårdar som är bortglömda, eftersatta eller som har någon outnyttjad del. Låt någon som längtar efter att odla få låna eller hyra in sig på

   0 14
  • När farfar var ung

   Med lokalt kulturarv och arkivpedagoger kan elever skapa berättelsen om personer som levde en gång på platser som idag har annan verksamhet.

   Genom att elever

   0 16
  • Kommunala bostadsbolagen

   De kommunala bostadsbolagen kunde göra utskick med möjligheten att odla i pallkrage på deras innergårdar.

   0 11
  • Vertikaler i stort och smått

   Utnyttja vertikaler utan att försvåra gatsopning mm. Upphöjd odlingskruka på stolpe och stuprör för klättrare , t ex rosenböna. Grön gardin av tex vildvin (bilden visar

   0 4
   +1
  • Jordbrukets dag

   Lägg till jordbruket omfattas av läroplanen. Gör en offentlig trädgårdsarbete dag och ger fördelar för gemenskapen som arbetar i gemenskapen trädgårdsskötsel. De kunde

   0 3
   +2
 • Säkrare gå och cykling på Kungsträdgårdsgatan

  Openlab Gå och Cykel

  Jag cyklar i stort sett varje dag på Kungsträdgårdsgatan på väg till jobbet. Varmare årstid är det trångt med cyklar, gångtrafikanter och bussar. Olyckor och incidenter sker och då framförallt vid övergångsstället vid tunnelbana nedgången. Eftersom det är trångt med bussarna så upplevs denna sträcka inte alls säker att cykla på. Jag vill bjuda in till att komma med förslag/ideer kring hur denna gata kan bli säkrare för alla. Jag vet också att staden planerar att göra något åt denna del så här finns det möjlighet att komma med input till hur den kan göras bättre. Skulle vara extra spännande om förslagen utvecklas på varandras idéer. Sen att vi ses allihopa på Openin-meetup.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Ta en glad väg till jobbet

   Ett problem är ju att så många möts på samma ställe. Särskilt i Stockholm där det finns "geting midjor" överallt.

   Det finns ett projekt där man har

   1 56
  • Mini-refuger gör att gångtrafikanter inte går ut i cykelbanan

   Precis vid övergångsstället du beskriver kommer både cyklar och gångtrafikanter från den korsande gång/cykelbanan. Gångtrafikanterna går oftast rakt ut i cykelbanorna

   1 39
   +1
  • Separera cykelbanorna helt från vägen! /Alternativt bygg om vägen till park!

   Separera cykelbanorna helt från vägen! Låt cykelbanorna byggas in i parken istället och var fysiskt tydligt separerade både från vägens trafik och ifrån gångvägar i

   0 27
  • Fartgupp för cyklar

   Ett problem kan vara att många cyklar för fort. En lösning kan vara att få ner tempot på framför allt cyklister genom att sätta upp fartgupp.

   0 11
  • Trafikspeglar

   Sätt upp trafikspeglar så cyklar och gående ser varandra och buss/biltrafiken bättre.

   0 8
   +1
 • Färre bilar i city

  Jag bor en bit utanför city och måste ha bil för att transportera mig. Jag har ärenden in till city ca 3 ggr/vecka. Så gott som alltid är infartsparkeringarna proppfulla. Tror det är många med mig som åker bil in till stan i onödan. Tänk om det hade funnits gott om infartsparkeringsplatser... eller finns det andra lösningar?

  Start
  Deadline
 • Hållbar konsumtion i ditt lokala kvarter

  Hur skulle grannar i det lokala kvarteret kunna samarbeta för att tillsammans skapa system och förutsättningar lokalt för hållbar konsumtion?

  Utmaningen är formulerad av mig som medborgare eftersom jag känner ett starkt behov av förutsättningar/ system för att kunna konsumera mer hållbart, men också av att lära känna mina grannar bättre. Jag tror att många fler känner som jag och att det finns enkla lösningar som skulle kunna genomföras i sitt lokala kvarter på en gång.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Door stickers for sharing

   Make a list of things that can be shared, create stickers and make them available to your local community. Put up stickers of things you have and want to share at your door, mail

   1 48
Bli en del av Utveckla din stad

Dela dina idéer och förbättra andras.
Bli delaktig i hur staden ska möta nya problem och se möjligheter. Läs mer

×
×
×


Dela:

×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Inget lösenord? Långt lösenord? Svårt att skriva?
Vi kan skicka en magisk länk till dig så du kan logga in utan att fylla i löesnord.

eller
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Vi använder enbart facebook för inloggning.
Vi registrerar ditt namn och din epost, och kommer aldrig posta något om du inte ber oss göra det.

Om du redan har registrerat dig Logga in


×

Användarvillkor

 1. Villkor för användning

  1. Denna webbplats (“webbplatsen”) ägs och drivs av Openlab (“Openlab”). Tillgång till och användning av denna webbplats samt information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa användarvillkor (“användarvilkoren”).

  2. Genom att besöka denna webbplats, godkänner du användarvilkoren, som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till användarvilkoren, vänligen lämna denna webbplats.

  3. Dessa användarvilkor kan ändras av oss från tid till annan. De senaste användarvilkoren kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör alltid granska dessa användarvilkor innan du använder webbplatsen för att se till att du har en förståelse för den nuvarande användarvilkoren.

 2. Ägande

  Denna webbplats och dess design, text, innehåll, grafik och andrat material relaterat tilldenna webbplats är skyddade enligt immaterialrätt och tillhör Openlab eller ingår med tillstånd av tredjepartsrättighetsinnehavarna. Ingen av dessa element får användas i någon form utan Openlabs skriftliga tillstånd.

 3. Varumärken

  Openlabs varumärke och logotyp som visas på denna webbplats ägs av Openlab. Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärkena på något sätt utan Openlabs skriftliga medgivande.

 4. Inlägg

  Att publicera eller överföra olagligt material, eller material som kan utgöra eller uppmana till brott eller brottsligt beteende är strängt förbjudet.

 5. Dataskydd

  Genom att acceptera dessa användarvilkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i vår integritetspolicy och att du accepterar dessa. När du delger personlig information till oss, ger du uttryckligen tillstånd för oss att sprida och/eller använda information för lagliga ändamål i enighet med vår integritetspolicy.

 6. Ansvarsbegränsning

  Under inga omständigheter kommer Openlab hållas ansvariga gentemot dig för eventuell förlorad vinst, indirekta skador eller följdskador som uppkommit genom din användning eller oförmåga att använda denna webbplats och tjänst. Openlab lämnar inga garantier gällande eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter kring idéerna och Openlab kan inte hållas ansvariga för tredje parts anspråk när det gäller användning av idéer som tagits emot via plattformen.

 7. Tillämplig lag

  Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 8. Kontakt

  Vi kan nås på Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@utveckladinstad.se

×

Kontakta oss!

×
×
×

Ring Stefan på
070 635 65 91

×

OK
×
×
×
×

×