Senaste inom: Klimat och Miljö

 • Hur kan myndigheter bättre fånga upp allmänhetens behov av miljöinformation?

  Naturvårdsverket Klimat och Miljö Digitalt Först

  För att myndigheter ska kunna göra miljöinformation enkel att hitta och lätt att förstå behövs kunskap om medborgares behov. 
Medborgare har rätt att kunna delta och öka sin kunskap så att möjligheten att göra smarta val för sig själv, och för miljön, ökas.

  Att utgå från allmänhetens behov ger myndigheter möjligheter att utveckla mer effektiva processer och tjänster som allmänheten behöver för att agera miljösmart. Myndigheter får en större förståelse för vilka behov av miljöinformation allmänheten har och kan då visa miljöinformationen bättre. Läs mer under "full beskrivning" nedan.

  Start
  Deadline
  Lägg till idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Miljövinst

   Team 4: Lena, Gunnar, Jennie, Manuela, Johan (SLU, Stockholm stad, Sgu, NV, HAV)
   Skoltävling för bästa sopsorterare med klassresa som vinst. App som inleds med lokal

   1 46
  • Smartare liv - en tävlingsapp för hållbart liv

   Utgångspunkt: Intervjuer hav att många gör saker som är "miljöbra" men kanske inte huvudsakligen därför, dvs att det är bra för miljön. Man cyklar för att det är

   0 22
   +1
  • Träna på familj och vänner för att få ett utifrånperspektiv

   Visst vill vi alla förklara så att andra förstår, men man trillar lätt in i fikonspråk. För egen del händer det då och då att jag använder familj och vänner - dem kan

   0 16
  • Green cache - Poäng på dina hållbara handlingar

   Green cache är en app som ger dig poäng när du, i din vardag, gör val som är bra för miljön utifrån olika teman som transport, återvinning, mat etc. Du kan se dina

   0 9
   +1
  • Rätt val i affären

   Ett exémpel på rätt miljöinformation vid rätt tillfälle. Grupp 5 Lars Sonesten, Per Söderström, Agneta Jonsson, Ann Lundström, Lars Johan Hansson, Claes Svedlindh,

   2 4
  • Stationär info om luftkvalitet

   Pernilla vill veta hur luften är på Hornsgatan när hon är där. Hon hittar informationen i en display på lyktstolparna
   - höga halter kväveoxider och partiklar:

   1 5
  • Jämför miljöpåverkan för ditt bilkörande

   Många vill minska miljöpåverkan från sitt bilkörande, men hur ska jag veta hur jag ligger till? Många vill ha återkoppling, t ex hur presterar jag jämfört med grannen,

   0 3
  • Miljövänlig reseplanerare

   Vi erbjuder ett digitalt verktyg till resebranschen, företag och allmänheten där man kan se miljöeffekterna av olika resval. Verktyget kan användas på internetsidor för

   0 4
 • "Nudging" för miljömedveten konsumtion!

  Naturvårdsverket Klimat och Miljö Digitalt Först

  Hur kan offentlig sektor skapa nudging, det vill säga knuffa och hjälpsamt leda vägen i en viss riktning, så att du och andra konsumerar på ett miljömedvetet sätt?

  ”Nudging” är ett sätt att hjälpa folk att göra smarta miljöval genom att exempelvis göra ett miljömässigt hållbart val till det som är ’förval’ och då visa vägen. Det kan vara så enkelt som att dubbelsidig kopiering är inställt som förval vid kopiering, för att minska på pappersanvändningen eller att vägleda till miljövänligt matval på restaurangen. Läs mer under "full beskrivning" nedan.

  Start
  Deadline
  Lägg till idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Låne-odling

   Jag tror att en av flera anledningar till dagens matsvinn är att vi glömmer hur mycket möda och resurser som investeras i det vi äter. Vi är många som gillar att odla, men

   0 23
   +4
  • Collaborative listor

   Nudging handlar om förslag. Några idéer, men är svårt att genomföra eftersom det tar minst X deltagare att vara ekonomiskt bärkraftiga. Använda Facebook-grupper är en bra

   0 12
  • Lokal grön skatteväxling!

   Exempelvis inför en lokal skattehöjning på bensin (linje med fossilfritt Stockholm 2030) och använd pengarna för att subventionera ekologisk mat eller sänka priset på

   0 9
  • Engagera unga genom en app!

   Vi tror att det är viktigt att få unga framför allt att bli engagerade i frågan då det är vi som är framtiden. Därför är det viktigt för den offentliga sektorn att

   0 8
   +2
  • Inbyggd källsortering i varje hem

   Det ska finnas krav på arkitekter om att det måste finnas en inbyggd källsortering i varje hem. Om man redan har en färdig sopsortering som inte tar extra plats i hemmet är

   0 2
  • Pengar

   Köttskatt, icke-eko-skatt, eko-avdrag.

   0 2
 • Skapa bättre förutsättningar för sopsortering!

  Naturvårdsverket Klimat och Miljö Digitalt Först

  Hur kan offentlig sektor skapa förutsättningar för dig som medborgare att agera miljösmart när det gäller avfall och sopsortering?

  Offentlig sektor, som exempelvis kommuner och länsstyrelser, har en roll i att skapa möjligheter för allmänheten att delta i arbetet med att ta hand om vår miljö så att vi kan spara och inte överutnyttja resurser och tillgångar.

  Att skapa bättre förutsättningar kan alltså handla om att förenkla för dig och mig att sopsortera. Det kan exempelvis vara fler miljörum nära din/min bostad eller miljöbussar som hämtar upp elektronikavfall. Läs mer under "full beskrivning" nedan.

  Start
  Deadline
  Lägg till idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Miljödata für alle

   Vi har mycket miljödata i Sverige. Väldigt mycket.
   Men hur lätt är den att närma sig, egentligen, för en vanlig medborgare?

   Om man kan presentera så

   0 19
  • Fylla på vatten på stan

   Jag har törstiga barn och bär ofta runt på en liten vattenflaska i väskan. Jag skulle vilja att det fanns fler kranar utplacerade på stan, där man enkelt kan fylla på

   0 16
  • Uber för sopsortering

   I fastigheten där jag bor har vi ett väldigt litet grovsoprum och flera av de boende har heller inte bil. Det får konsekvensen att antingen blir överfullt i grovsoprummet

   0 11
  • Få besked om hur status på återvinningsstationer

   "Min" närmsta återvinningsstation är inte så stor och ofta när man åker dit kan det vara fullt med bilar vilket innebär att man får stå i kö för att över huvud taget

   0 8
  • Fler sophus närmre Med förbränningsrum

   Sopkontainerna i de flesta ställen är ofta fulla och det ligger skräp på sidorna. Det sker oftast överflöde av sopor i dessa containers och ett sätt att hålla dessa tomma

   0 1
  • Panta mjölkförpackningar

   Matkompost, Rötning
   Ha flera alternativer i återvinninstationer i bostadsrättsföreningar, hyreshus, kontor, arbetsplatser etc. Eftersom det är inte alla som orkar åka

   0 1
 • Hur kan mjukvara och digital teknik användas för att minska matsvinnet?

  Thomas Ochman - Craft Academy Klimat och Miljö

  Matsvinn (Food Waste) är ett stort samhällsproblem som berör och påverkar människor, miljö och samhällsekonomi. Svinn förekommer i produktions-, försäljnings- och konsumtionsledet. Utmaningen syftar till att hitta användbara lösningar som minskar matsvinnet genom digital teknik, exempelvis appar, plattformar, program etc.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Social kylhantering med app!

   Scanna det du stoppar in i kylen, med en app på telefonen. Antingen läser man av streckkoden och slår mot en databas, eller så tar man ett foto på grönsaken och appen

   0 7
   +2
  • Smarta matlådor

   Matlåda som skickar ett sms när maten i den börjar bli gammal, så den inte glöms bort. Den kan också länka till recept för inspiration om hur resterna kan användas till

   2 21
  • Collaborative köp listor i stadsdelen

   En massa slöseri med tid, pengar och CO2 händer när man köper mat. Föreställ dig möta din granne i en butik: det är en bortkastad möjlighet att samarbeta. Du kunde har

   0 17
  • Utbyta färskvaror mellan restauranger

   Om en restaurang har saker som är påväg att gå ut, men som de inte har planer på att konsumera kan de lägga upp information om dem på plattformen.
   Sen kan någon

   0 8
 • Vilka möjliga innovationer kan ett förändrat klimat generera för fastighets- och byggsektorn, med avseende på: värme, skyfall och översvämningar?

  Openlab - workshop i samarbete med Länsstyrelsen Klimat och Miljö

  Att klimatet förändras är ett faktum och innebär nya prövningar för vårt samhälle. Mer nederbörd, ökad temperatur och ökad risk för översvämningar är vad som väntar. Hur mycket samhället kommer att påverkas beror på hur mycket klimatet förändras, men också på hur förberedda vi är på att möta den utmaning som ett förändrat klimat innebär. Det är nu vi har möjlighet att utveckla framtidens lösningar för samhällets utmaningar och bli först med att lansera dem. Behöver ett förändrat klimat bara få negativa konsekvenser? Kan ett förändrat klimat ses som motor för innovationer, teknikutveckling och nya samverkansprocesser?

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Showroom för goda klimatanpassningslösningar

   Fysiska och virtuella miljöer med praktisk tillämpbarhet

   Tillföra mervärde genom att gestalta, exemplifiera och visualisera lösningar och därmed påvisa

   0 25
  • Testarena för klimatanpassat byggande kvadrupelhelix

   Sv arena där klimatanpassade lösningar ges en möjlighet att testas. Material, byggkonstruktioner, beteendemönster etc. Kvadruppelhelix finansierad och organiserad: akademi,

   0 23
  • Hållbar arkitektur

   Involvera arkitekten i hela byggprocessen, så att byggnadsutformningen får en längre livslängd, får mindre underhåll och behöver mindre energianvändning (kyla, värme,

   0 22
  • Solenergi

   Idéns grund ligger i att använda solenergi i större utsträckning i skapandet av byggnader. Det ska finnas ett krav på att använda solenergi bland annat genom solfasader,

   0 11
   +1
  • Ekologiska byggnader

   Arkitektur baserad på naturen, andas airways/gångar, bör de som organismer. Uppmuntras för att byggas av bästa miljöpraxis.

   0 8
 • Hållbar konsumtion i ditt lokala kvarter

  Hur skulle grannar i det lokala kvarteret kunna samarbeta för att tillsammans skapa system och förutsättningar lokalt för hållbar konsumtion?

  Utmaningen är formulerad av mig som medborgare eftersom jag känner ett starkt behov av förutsättningar/ system för att kunna konsumera mer hållbart, men också av att lära känna mina grannar bättre. Jag tror att många fler känner som jag och att det finns enkla lösningar som skulle kunna genomföras i sitt lokala kvarter på en gång.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Door stickers for sharing

   Make a list of things that can be shared, create stickers and make them available to your local community. Put up stickers of things you have and want to share at your door, mail

   1 42
 • Färre bilar i city

  Jag bor en bit utanför city och måste ha bil för att transportera mig. Jag har ärenden in till city ca 3 ggr/vecka. Så gott som alltid är infartsparkeringarna proppfulla. Tror det är många med mig som åker bil in till stan i onödan. Tänk om det hade funnits gott om infartsparkeringsplatser... eller finns det andra lösningar?

  Start
  Deadline
Bli en del av Utveckla din stad

Dela dina idéer och förbättra andras.
Bli delaktig i hur staden ska möta nya problem och se möjligheter. Läs mer

×
×
×


Dela:

×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Inget lösenord? Långt lösenord? Svårt att skriva?
Vi kan skicka en magisk länk till dig så du kan logga in utan att fylla i löesnord.

eller
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Vi använder enbart facebook för inloggning.
Vi registrerar ditt namn och din epost, och kommer aldrig posta något om du inte ber oss göra det.

Om du redan har registrerat dig Logga in


×

Användarvillkor

 1. Villkor för användning

  1. Denna webbplats (“webbplatsen”) ägs och drivs av Openlab (“Openlab”). Tillgång till och användning av denna webbplats samt information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa användarvillkor (“användarvilkoren”).

  2. Genom att besöka denna webbplats, godkänner du användarvilkoren, som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till användarvilkoren, vänligen lämna denna webbplats.

  3. Dessa användarvilkor kan ändras av oss från tid till annan. De senaste användarvilkoren kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör alltid granska dessa användarvilkor innan du använder webbplatsen för att se till att du har en förståelse för den nuvarande användarvilkoren.

 2. Ägande

  Denna webbplats och dess design, text, innehåll, grafik och andrat material relaterat tilldenna webbplats är skyddade enligt immaterialrätt och tillhör Openlab eller ingår med tillstånd av tredjepartsrättighetsinnehavarna. Ingen av dessa element får användas i någon form utan Openlabs skriftliga tillstånd.

 3. Varumärken

  Openlabs varumärke och logotyp som visas på denna webbplats ägs av Openlab. Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärkena på något sätt utan Openlabs skriftliga medgivande.

 4. Inlägg

  Att publicera eller överföra olagligt material, eller material som kan utgöra eller uppmana till brott eller brottsligt beteende är strängt förbjudet.

 5. Dataskydd

  Genom att acceptera dessa användarvilkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i vår integritetspolicy och att du accepterar dessa. När du delger personlig information till oss, ger du uttryckligen tillstånd för oss att sprida och/eller använda information för lagliga ändamål i enighet med vår integritetspolicy.

 6. Ansvarsbegränsning

  Under inga omständigheter kommer Openlab hållas ansvariga gentemot dig för eventuell förlorad vinst, indirekta skador eller följdskador som uppkommit genom din användning eller oförmåga att använda denna webbplats och tjänst. Openlab lämnar inga garantier gällande eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter kring idéerna och Openlab kan inte hållas ansvariga för tredje parts anspråk när det gäller användning av idéer som tagits emot via plattformen.

 7. Tillämplig lag

  Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 8. Kontakt

  Vi kan nås på Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@utveckladinstad.se

×

Kontakta oss!

×
×
×

Ring Stefan på
070 635 65 91

×

OK
×
×
×
×

×