Senaste inom: Hälsa och Motion

 • How can we motivate people to lead a healthy life style?

  EIT Health, Openlab & KI Hälsa och Motion

  Motivating people to lead a healthy life style in the modern world is a complex and crucial challenge for society and the health care system. We believe it’s time to take the next step and to focus on health prevention. We invite you to take part in this challenge and share your ideas on how to best tackle this.

  Start
  Deadline
  Lägg till idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • 0 INPUT, 100% DIET MONITORING - 'Tink App' for Food

   Problem 1: Too much time and effort required for proper diet monitoring. Self monitoring apps still lack usability.

   Problem 2: How much bread have you eaten in the

   1 9
  • Test example: Health Barista Online

   Health Barista Online (HBO)
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

   0 8
  • The need to identify the target population

   Strategies tailored at increasing levels of physical activity depend on the population at risk; age, cultural and socio-economic background, as well as physical and psychological

   0 1
  • Synergetic Navigation System by Prof. Günter Schiepek

   The successful personalized monitoring System SNS is to be developed further to a eve more personalized quality with the help of and advanced image design and even better

   0 0
 • Hur kan primärvården göra patienterna mer delaktiga och aktiverade i hälsa och återhämtning vid sjukdom?

  Framtidens vård kommer att kräva nya och kreativa lösningar för att kunna garantera alla patienter det som tidigare generationer kunnat åtnjuta av diagnostisering, inskrivning, operation och rehabilitering. En grupp som tidigare inte varit särskilt aktiv i vårdprocessen är patienterna själva. Kan vi göra dem till medaktörer och inte bara mottagare? Vad skulle kunna motivera dem till detta?

  Start
  Deadline
  Lägg till idé
 • Sundare livsstil, bättre hälsa

  Openlab, Stockholms Läns Landsting Hälsa och Motion

  Icke-smittsamma sjukdomar, även kallade livsstilssjukdomar eller välfärdssjukdomar, är ett stort problem såväl i Stockholm som i övriga landet. Detta är sjukdomar som inte överförs mellan människor och inte är utgörs av en infektion, och innefattar bland annat diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och KOL.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Tävla för sin stadsdel!

   Engagera hela Stockholms befolkning och använd hötorgsskraporna som mätare på aktiviteten. Låt varje skrapa representera en stadsdel och belys den som en stapel olika högt

   0 13
   +1
  • Hälsomentorn

   Vad skulle hända om vi gjorde det möjligt att ha hälsomentorer. Även om det finns många som inte lever sunt så finns det ju väldigt många som lever ett väldigt hälsosamt

   1 13
  • dela mina levnadsvanor

   Dela med sig av sina erfarenheter. idén går ut på att det skall kännas roligt ,lustfyllt utan krav för att reflektera över sin levnadsvanor. Och vad gör man bäst det om

   0 14
  • Hälsodagen

   Ett problem kan vara att många människor inte vet om att det lever osunt. De kanske har en misstanke om det men hur kan man veta säkert. Vad är en sund livsstil egentligen?

   0 13
  • Stödja en hälsoapp

   Vad händer om man i Stockholm eller i Sverige skulle stödja en app eller på något sätt skapa en plattform där data från alla appar skulle kunna matas in. På det sättet

   0 13
  • Underlätta och cykelstigar överallt

   Göra det lättare att cykla och promenera på den befintliga staden och plan för vandring/cykling som det primära sättet att transport i nya områden. Planera nya tätorter

   0 9
  • Bonuspoäng

   Med hjälp av mobila apps och wearables (iwatch, fitbit) kan människor spåra deras dagliga routinue. En enkel queationair form kan de fylla som tillhandahålls av

   0 2
  • Bonuspoäng

   Med hjälp av mobila apps och wearables (iwatch, fitbit) kan människor spåra deras dagliga routinue. En enkel queationair form kan de fylla som tillhandahålls av

   0 1
 • Kvinnor och utbrändhet - hur skapar vi socialt hållbara miljöer där människor mår bra?

  Susanne Ringström Hälsa och Motion

  "Fler kvinnor sjukskrivs av utmattningsdepressioner och uppemot varannan ung tjej i skolan lider av stress. Stress och utbrändhet är en jämställdhetsfråga. I Maktsalongens nätverk ser vi hur stress gör att kvinnor tackar nej till ledaruppdrag eller hoppar av i förtid. Det är en stor förlust, inte bara en för dem som drabbas, utan även för hela civilsamhället som går miste om viktig kompetens och värdefulla perspektiv.” Så skriver den ideella organisationen Maktsalongen, som arbetar med jämställdhetsfrågor i civilsamhället.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Värdera resultat mer än närvaro

   Idag värderas närvaro orimligt högt. Många människor behöver ju inte vara på sitt kontor åtta timmar om dagen för att sköta sitt jobb. Men ändå så verkar det vara en

   1 31
  • sömn tavla

   Dålig sömn är en tydlig symtom på begynnande utbrändhet. Ofta är vi dåliga på att flagga upp och se andra. Vi vågar inte av olika skäl dela med oss. Ett sätt skulle

   0 28
  • App om hur du hanterar din bränna!

   Förordningen genom app!

   0 15
 • Hur varvar vi ner under semestern

  Storstadspulsen byts nu ut mot en semesterpuls. Tanken är att vi skall återhämta oss från en hektisk vardag. Men gör vi verkligen det? Dela gärna med dig av dina knep hur du gör så att vi blir bättre på att relaxa både i och utanför staden, gärna idéer som vi kan ta med oss när vi tillbaks på jobbet.

  Utmaning med flest idéer och likes belönas med en OpenInn workshop

  Start
  Deadline
Bli en del av Utveckla din stad

Dela dina idéer och förbättra andras.
Bli delaktig i hur staden ska möta nya problem och se möjligheter. Läs mer

×
×
×


Dela:

×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Inget lösenord? Långt lösenord? Svårt att skriva?
Vi kan skicka en magisk länk till dig så du kan logga in utan att fylla i löesnord.

eller
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Vi använder enbart facebook för inloggning.
Vi registrerar ditt namn och din epost, och kommer aldrig posta något om du inte ber oss göra det.

Om du redan har registrerat dig Logga in


×

Användarvillkor

 1. Villkor för användning

  1. Denna webbplats (“webbplatsen”) ägs och drivs av Openlab (“Openlab”). Tillgång till och användning av denna webbplats samt information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa användarvillkor (“användarvilkoren”).

  2. Genom att besöka denna webbplats, godkänner du användarvilkoren, som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till användarvilkoren, vänligen lämna denna webbplats.

  3. Dessa användarvilkor kan ändras av oss från tid till annan. De senaste användarvilkoren kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör alltid granska dessa användarvilkor innan du använder webbplatsen för att se till att du har en förståelse för den nuvarande användarvilkoren.

 2. Ägande

  Denna webbplats och dess design, text, innehåll, grafik och andrat material relaterat tilldenna webbplats är skyddade enligt immaterialrätt och tillhör Openlab eller ingår med tillstånd av tredjepartsrättighetsinnehavarna. Ingen av dessa element får användas i någon form utan Openlabs skriftliga tillstånd.

 3. Varumärken

  Openlabs varumärke och logotyp som visas på denna webbplats ägs av Openlab. Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärkena på något sätt utan Openlabs skriftliga medgivande.

 4. Inlägg

  Att publicera eller överföra olagligt material, eller material som kan utgöra eller uppmana till brott eller brottsligt beteende är strängt förbjudet.

 5. Dataskydd

  Genom att acceptera dessa användarvilkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i vår integritetspolicy och att du accepterar dessa. När du delger personlig information till oss, ger du uttryckligen tillstånd för oss att sprida och/eller använda information för lagliga ändamål i enighet med vår integritetspolicy.

 6. Ansvarsbegränsning

  Under inga omständigheter kommer Openlab hållas ansvariga gentemot dig för eventuell förlorad vinst, indirekta skador eller följdskador som uppkommit genom din användning eller oförmåga att använda denna webbplats och tjänst. Openlab lämnar inga garantier gällande eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter kring idéerna och Openlab kan inte hållas ansvariga för tredje parts anspråk när det gäller användning av idéer som tagits emot via plattformen.

 7. Tillämplig lag

  Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 8. Kontakt

  Vi kan nås på Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@utveckladinstad.se

×

Kontakta oss!

×
×
×

Ring Stefan på
070 635 65 91

×

OK
×
×
×
×

×