Senast aktiva utmaningar

 • Hur håller vi oss friska längre i takt med att vi blir allt äldre

  Openlab & podden Matlaboratoriet Äldre

  Medellivslängden ökar idag i en väldigt snabb takt. Men ett långt liv är inte detsamma som ett friskt liv. Det finns många sjukdomar förknippade med ålder, ibland kopplat till livsstil, som drabbar mängder av människor när de blir äldre. I denna utmaning efterfrågar vi idéer & innovationer som hjälper oss att hålla oss friska längre samtidigt som vi lever längre.

  Lyssna på avsnitt 3 av podcasten Matlaboratoriet, för inspiration i ämnet: #3 Vill du leva längre? | Matlaboratoriet​ on acast

  Start
  Deadline
  Lägg till idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Lär allmänheten enkla kinesiska övningar som förstärker immunsystemet


   Några enkla övningar kan förstärka kroppens immunsystem så vi kan hålla oss friska längre. Om du förstår kinesiska googla gärna på "中里巴人"

   0 1
  • Samvaro, kunskap, rörelse och något gott att äta

   Kombinera kortare promenader, med olika fokus, som avslutas med att gemensamt äta något hälsosamt. Promenaderna går till odlingsområden och i nära skog för att kunna plocka

   0 3
   +3
 • Hur kan primärvården göra patienterna mer delaktiga och aktiverade i hälsa och återhämtning vid sjukdom?

  Framtidens vård kommer att kräva nya och kreativa lösningar för att kunna garantera alla patienter det som tidigare generationer kunnat åtnjuta av diagnostisering, inskrivning, operation och rehabilitering. En grupp som tidigare inte varit särskilt aktiv i vårdprocessen är patienterna själva. Kan vi göra dem till medaktörer och inte bara mottagare? Vad skulle kunna motivera dem till detta?

  Start
  Deadline
  Lägg till idé
 • How can we motivate people to lead a healthy life style?

  EIT Health, Openlab & KI Hälsa och Motion

  Motivating people to lead a healthy life style in the modern world is a complex and crucial challenge for society and the health care system. We believe it’s time to take the next step and to focus on health prevention. We invite you to take part in this challenge and share your ideas on how to best tackle this.

  Start
  Deadline
  Lägg till idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • 0 INPUT, 100% DIET MONITORING - 'Tink App' for Food

   Problem 1: Too much time and effort required for proper diet monitoring. Self monitoring apps still lack usability.

   Problem 2: How much bread have you eaten in the

   1 9
  • Test example: Health Barista Online

   Health Barista Online (HBO)
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

   0 8
  • The need to identify the target population

   Strategies tailored at increasing levels of physical activity depend on the population at risk; age, cultural and socio-economic background, as well as physical and psychological

   0 1
  • Synergetic Navigation System by Prof. Günter Schiepek

   The successful personalized monitoring System SNS is to be developed further to a eve more personalized quality with the help of and advanced image design and even better

   0 0
 • Hur kan myndigheter bättre fånga upp allmänhetens behov av miljöinformation?

  Naturvårdsverket Klimat och Miljö Digitalt Först

  För att myndigheter ska kunna göra miljöinformation enkel att hitta och lätt att förstå behövs kunskap om medborgares behov. 
Medborgare har rätt att kunna delta och öka sin kunskap så att möjligheten att göra smarta val för sig själv, och för miljön, ökas.

  Att utgå från allmänhetens behov ger myndigheter möjligheter att utveckla mer effektiva processer och tjänster som allmänheten behöver för att agera miljösmart. Myndigheter får en större förståelse för vilka behov av miljöinformation allmänheten har och kan då visa miljöinformationen bättre. Läs mer under "full beskrivning" nedan.

  Start
  Deadline
  Lägg till idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Miljövinst

   Team 4: Lena, Gunnar, Jennie, Manuela, Johan (SLU, Stockholm stad, Sgu, NV, HAV)
   Skoltävling för bästa sopsorterare med klassresa som vinst. App som inleds med lokal

   1 46
  • Smartare liv - en tävlingsapp för hållbart liv

   Utgångspunkt: Intervjuer hav att många gör saker som är "miljöbra" men kanske inte huvudsakligen därför, dvs att det är bra för miljön. Man cyklar för att det är

   0 22
   +1
  • Träna på familj och vänner för att få ett utifrånperspektiv

   Visst vill vi alla förklara så att andra förstår, men man trillar lätt in i fikonspråk. För egen del händer det då och då att jag använder familj och vänner - dem kan

   0 16
  • Green cache - Poäng på dina hållbara handlingar

   Green cache är en app som ger dig poäng när du, i din vardag, gör val som är bra för miljön utifrån olika teman som transport, återvinning, mat etc. Du kan se dina

   0 9
   +1
  • Rätt val i affären

   Ett exémpel på rätt miljöinformation vid rätt tillfälle. Grupp 5 Lars Sonesten, Per Söderström, Agneta Jonsson, Ann Lundström, Lars Johan Hansson, Claes Svedlindh,

   2 4
  • Stationär info om luftkvalitet

   Pernilla vill veta hur luften är på Hornsgatan när hon är där. Hon hittar informationen i en display på lyktstolparna
   - höga halter kväveoxider och partiklar:

   1 5
  • Jämför miljöpåverkan för ditt bilkörande

   Många vill minska miljöpåverkan från sitt bilkörande, men hur ska jag veta hur jag ligger till? Många vill ha återkoppling, t ex hur presterar jag jämfört med grannen,

   0 3
  • Miljövänlig reseplanerare

   Vi erbjuder ett digitalt verktyg till resebranschen, företag och allmänheten där man kan se miljöeffekterna av olika resval. Verktyget kan användas på internetsidor för

   0 4
 • "Nudging" för miljömedveten konsumtion!

  Naturvårdsverket Klimat och Miljö Digitalt Först

  Hur kan offentlig sektor skapa nudging, det vill säga knuffa och hjälpsamt leda vägen i en viss riktning, så att du och andra konsumerar på ett miljömedvetet sätt?

  ”Nudging” är ett sätt att hjälpa folk att göra smarta miljöval genom att exempelvis göra ett miljömässigt hållbart val till det som är ’förval’ och då visa vägen. Det kan vara så enkelt som att dubbelsidig kopiering är inställt som förval vid kopiering, för att minska på pappersanvändningen eller att vägleda till miljövänligt matval på restaurangen. Läs mer under "full beskrivning" nedan.

  Start
  Deadline
  Lägg till idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Låne-odling

   Jag tror att en av flera anledningar till dagens matsvinn är att vi glömmer hur mycket möda och resurser som investeras i det vi äter. Vi är många som gillar att odla, men

   0 23
   +4
  • Collaborative listor

   Nudging handlar om förslag. Några idéer, men är svårt att genomföra eftersom det tar minst X deltagare att vara ekonomiskt bärkraftiga. Använda Facebook-grupper är en bra

   0 12
  • Lokal grön skatteväxling!

   Exempelvis inför en lokal skattehöjning på bensin (linje med fossilfritt Stockholm 2030) och använd pengarna för att subventionera ekologisk mat eller sänka priset på

   0 9
  • Engagera unga genom en app!

   Vi tror att det är viktigt att få unga framför allt att bli engagerade i frågan då det är vi som är framtiden. Därför är det viktigt för den offentliga sektorn att

   0 8
   +2
  • Inbyggd källsortering i varje hem

   Det ska finnas krav på arkitekter om att det måste finnas en inbyggd källsortering i varje hem. Om man redan har en färdig sopsortering som inte tar extra plats i hemmet är

   0 2
  • Pengar

   Köttskatt, icke-eko-skatt, eko-avdrag.

   0 2
 • Skapa bättre förutsättningar för sopsortering!

  Naturvårdsverket Klimat och Miljö Digitalt Först

  Hur kan offentlig sektor skapa förutsättningar för dig som medborgare att agera miljösmart när det gäller avfall och sopsortering?

  Offentlig sektor, som exempelvis kommuner och länsstyrelser, har en roll i att skapa möjligheter för allmänheten att delta i arbetet med att ta hand om vår miljö så att vi kan spara och inte överutnyttja resurser och tillgångar.

  Att skapa bättre förutsättningar kan alltså handla om att förenkla för dig och mig att sopsortera. Det kan exempelvis vara fler miljörum nära din/min bostad eller miljöbussar som hämtar upp elektronikavfall. Läs mer under "full beskrivning" nedan.

  Start
  Deadline
  Lägg till idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Miljödata für alle

   Vi har mycket miljödata i Sverige. Väldigt mycket.
   Men hur lätt är den att närma sig, egentligen, för en vanlig medborgare?

   Om man kan presentera så

   0 19
  • Fylla på vatten på stan

   Jag har törstiga barn och bär ofta runt på en liten vattenflaska i väskan. Jag skulle vilja att det fanns fler kranar utplacerade på stan, där man enkelt kan fylla på

   0 16
  • Uber för sopsortering

   I fastigheten där jag bor har vi ett väldigt litet grovsoprum och flera av de boende har heller inte bil. Det får konsekvensen att antingen blir överfullt i grovsoprummet

   0 11
  • Få besked om hur status på återvinningsstationer

   "Min" närmsta återvinningsstation är inte så stor och ofta när man åker dit kan det vara fullt med bilar vilket innebär att man får stå i kö för att över huvud taget

   0 8
  • Fler sophus närmre Med förbränningsrum

   Sopkontainerna i de flesta ställen är ofta fulla och det ligger skräp på sidorna. Det sker oftast överflöde av sopor i dessa containers och ett sätt att hålla dessa tomma

   0 1
  • Panta mjölkförpackningar

   Matkompost, Rötning
   Ha flera alternativer i återvinninstationer i bostadsrättsföreningar, hyreshus, kontor, arbetsplatser etc. Eftersom det är inte alla som orkar åka

   0 1
 • Kultur- och föreningslivet i Rågsved!

  Openlab och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Medborgardialog

  Lägg upp idéer för hur lokala föreningar och medborgare kan samverka för att utveckla kultur- och föreningslivet i Rågsved!

  Varför?
  En viktig del i Stockholm stads arbete med att förverkliga visionen om en sammanhållen, jämlik stad är att lokalt utvecklingsarbete i stadsdelarna ska ske i dialog med lokala aktörer. Det civila samhället, föreningslivet och kulturlivet har en positiv betydelse för att skapa ett rikt lokalsamhälle. Så med fokus på Rågsved, initierade stadsdelsförvaltningen i mars en workshop som samlade områdets lokala föreningar. Syftet var att skapa förståelse kring vilka behov, drivkrafter och hinder som finns för att samverka och stärka lokala kultur- och föreningslivet.

  Läs mer nedan under rubriken "Full beskrivning"!
  Lägg upp och bygg vidare på andras idéer!

  Start
  Deadline
  Lägg till idé

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Ljusfestival - Det ser ljust ut för Rågsved!

   Rågsveds Ljusfestival. En lokalt förankrad process som bidrar till stolthet, ljusare och tryggare utomhusmiljöer samt en ny positiv bild av Rågsved.
   Där föreningsliv

   0 2
   +3
Bli en del av Utveckla din stad

Dela dina idéer och förbättra andras.
Bli delaktig i hur staden ska möta nya problem och se möjligheter. Läs mer

×
×
×


Dela:

×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Inget lösenord? Långt lösenord? Svårt att skriva?
Vi kan skicka en magisk länk till dig så du kan logga in utan att fylla i löesnord.

eller
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Vi använder enbart facebook för inloggning.
Vi registrerar ditt namn och din epost, och kommer aldrig posta något om du inte ber oss göra det.

Om du redan har registrerat dig Logga in


×

Användarvillkor

 1. Villkor för användning

  1. Denna webbplats (“webbplatsen”) ägs och drivs av Openlab (“Openlab”). Tillgång till och användning av denna webbplats samt information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa användarvillkor (“användarvilkoren”).

  2. Genom att besöka denna webbplats, godkänner du användarvilkoren, som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till användarvilkoren, vänligen lämna denna webbplats.

  3. Dessa användarvilkor kan ändras av oss från tid till annan. De senaste användarvilkoren kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör alltid granska dessa användarvilkor innan du använder webbplatsen för att se till att du har en förståelse för den nuvarande användarvilkoren.

 2. Ägande

  Denna webbplats och dess design, text, innehåll, grafik och andrat material relaterat tilldenna webbplats är skyddade enligt immaterialrätt och tillhör Openlab eller ingår med tillstånd av tredjepartsrättighetsinnehavarna. Ingen av dessa element får användas i någon form utan Openlabs skriftliga tillstånd.

 3. Varumärken

  Openlabs varumärke och logotyp som visas på denna webbplats ägs av Openlab. Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärkena på något sätt utan Openlabs skriftliga medgivande.

 4. Inlägg

  Att publicera eller överföra olagligt material, eller material som kan utgöra eller uppmana till brott eller brottsligt beteende är strängt förbjudet.

 5. Dataskydd

  Genom att acceptera dessa användarvilkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i vår integritetspolicy och att du accepterar dessa. När du delger personlig information till oss, ger du uttryckligen tillstånd för oss att sprida och/eller använda information för lagliga ändamål i enighet med vår integritetspolicy.

 6. Ansvarsbegränsning

  Under inga omständigheter kommer Openlab hållas ansvariga gentemot dig för eventuell förlorad vinst, indirekta skador eller följdskador som uppkommit genom din användning eller oförmåga att använda denna webbplats och tjänst. Openlab lämnar inga garantier gällande eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter kring idéerna och Openlab kan inte hållas ansvariga för tredje parts anspråk när det gäller användning av idéer som tagits emot via plattformen.

 7. Tillämplig lag

  Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 8. Kontakt

  Vi kan nås på Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@utveckladinstad.se

×

Kontakta oss!

×
×
×

Ring Stefan på
070 635 65 91

×

OK
×
×
×
×

×