Senaste inom: Skola

 • Hur ska vi locka fler lärare att söka lediga tjänster i Skärholmens grundskolor?

  Openlab, Stockholms stad Skola

  Alla barn i Stockholm har rätt till en bra utbildning oavsett bakgrund. Ett av Stockholms stads inriktningsmål fram till 2018 är ”Ett Stockholm som håller samman” där en bra skola för alla är ett viktigt mål. Utmaningarna ser olika ut i olika delar av staden och det finns skolor som har svårt att locka lärare att söka utlysta tjänster.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • Skapa samarbeten med kreativa initiativ i lokala området

   Skärholmen har mycket fantastiska initiativ så som den kreativa platsen Design Lab S (designverkstad för där man kan skapa lösningar till sådant man brinner för) och

   1 14
  • Förändra villkoren för lärarna!

   Förslag:
   Vara noggrannare med att det är en rimlig belastning för varje lärare vad gäller tid med barnen och administration (minska mängd administration om det går).

   0 12
  • Bra design signalerar bra undervisning

   Satsa på arkitektur och design ur barn perspektiv. mera fantasifulla miljöer, specialanpassade lösningar för möbler, bygg ihop med barnen för andra barn. Arkitektur och

   0 8
  • Integration, lön och work/life balance

   1) Människor vill inte ta läraryrken för att lönerna är dåliga i förhållande till den kassa work/life-balance som yrket numera har.

   2) Fria skolvalet har

   1 10
  • Starta och bygg upp Stockholms bästa gymnasieskola

   Det finns just nu inte ens en gymnasieskola i Skärholmen som lärarna kan söka jobb på, så en bra start där är att starta ett. Det ska vara trevligt och tillgängligt

   0 8
  • Digitala lärare

   I den digitala världen blir Sverige bättre på årlig basis. Vi kan utnyttja som: Skype klasser som kan vara möjligt att använda distans och tydligen arbeta för mer än en

   0 1
  • I den digitala världen blir Sverige bättre på årliga baser. Vi kan dra nytta som: Skype klasser som kan vara möjligt att driva distans och tydligen arbeta för mer än en

   0 1
  • Praktik lärare

   Många nya människor kommer till Sverige som har många års erfarenhet och bra utbildning bakgrund men på grund av den svenska pedagogik lag de inte kan lära tills de slutar

   0 1
 • Hur kan programmering stötta elevers lärande i skolans ämnen?

  Utbildningsförvaltningen och Openlab Skola

  Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på hur programmering ska komma in i skolundervisningen. Programmering är då inte tänkt att bli ett eget ämne, utan ska istället skrivas in specifikt i matte och teknik som en del av kursplanerna. För lärare innebär det en möjlighet och utmaning att förstå hur det ska ske och genomföra detta. Ge idéer för hur lärare kan få in programmering i de olika ämnena!

  Som lärare i Stockholm stad finns möjligheten att söka pengar hos Utbildningsförvaltningen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att utveckla vidare en idé.

  Start
  Deadline

  Senaste idéerna

  Alla idéer
  • GameReality

   Hej.
   Jag arbetar som fysik, matematik och NO lärare odyl och 2014 sänkte jag tekniktröskeln för telerobotik robotar så att man med tex LEGO Mindstorms kan bygga en

   0 15
Bli en del av Utveckla din stad

Dela dina idéer och förbättra andras.
Bli delaktig i hur staden ska möta nya problem och se möjligheter. Läs mer

×
×
×


Dela:

×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Inget lösenord? Långt lösenord? Svårt att skriva?
Vi kan skicka en magisk länk till dig så du kan logga in utan att fylla i löesnord.

eller
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Vi använder enbart facebook för inloggning.
Vi registrerar ditt namn och din epost, och kommer aldrig posta något om du inte ber oss göra det.

Om du redan har registrerat dig Logga in


×

Användarvillkor

 1. Villkor för användning

  1. Denna webbplats (“webbplatsen”) ägs och drivs av Openlab (“Openlab”). Tillgång till och användning av denna webbplats samt information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa användarvillkor (“användarvilkoren”).

  2. Genom att besöka denna webbplats, godkänner du användarvilkoren, som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till användarvilkoren, vänligen lämna denna webbplats.

  3. Dessa användarvilkor kan ändras av oss från tid till annan. De senaste användarvilkoren kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör alltid granska dessa användarvilkor innan du använder webbplatsen för att se till att du har en förståelse för den nuvarande användarvilkoren.

 2. Ägande

  Denna webbplats och dess design, text, innehåll, grafik och andrat material relaterat tilldenna webbplats är skyddade enligt immaterialrätt och tillhör Openlab eller ingår med tillstånd av tredjepartsrättighetsinnehavarna. Ingen av dessa element får användas i någon form utan Openlabs skriftliga tillstånd.

 3. Varumärken

  Openlabs varumärke och logotyp som visas på denna webbplats ägs av Openlab. Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärkena på något sätt utan Openlabs skriftliga medgivande.

 4. Inlägg

  Att publicera eller överföra olagligt material, eller material som kan utgöra eller uppmana till brott eller brottsligt beteende är strängt förbjudet.

 5. Dataskydd

  Genom att acceptera dessa användarvilkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i vår integritetspolicy och att du accepterar dessa. När du delger personlig information till oss, ger du uttryckligen tillstånd för oss att sprida och/eller använda information för lagliga ändamål i enighet med vår integritetspolicy.

 6. Ansvarsbegränsning

  Under inga omständigheter kommer Openlab hållas ansvariga gentemot dig för eventuell förlorad vinst, indirekta skador eller följdskador som uppkommit genom din användning eller oförmåga att använda denna webbplats och tjänst. Openlab lämnar inga garantier gällande eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter kring idéerna och Openlab kan inte hållas ansvariga för tredje parts anspråk när det gäller användning av idéer som tagits emot via plattformen.

 7. Tillämplig lag

  Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 8. Kontakt

  Vi kan nås på Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@utveckladinstad.se

×

Kontakta oss!

×
×
×

Ring Stefan på
070 635 65 91

×

OK
×
×
×
×

×