How do we eat in the big cities of the future?

More and more people are settling in urban areas, which will mean a new situation for how we will produce and handle food in the future. Technology is also getting smarter. Food waste apps, urban farming projects, DNA tests for tailor-made diets and shops without staff are popping up all over the world. In this challenge, we want you to send in ideas and suggestions based on the question: How can we with smart technology solve the food needs of the future?

Feel free to listen to episode five of the podcast Matlaboratoriet, for inspiration on the subject: # 5 How to eat in the big city of the future! | Matlaboratoriet on acast

How do we eat in the big cities of the future?

More and more people are settling in urban areas, which will mean a new situation for how we will produce and handle food in the future. The technology also becomes smarter. Food processing applications, urban cultivation projects, DNA tests for customized diets and stores without personnel are popping up worldwide. In this challenge, we want you to submit ideas and suggestions based on the question: How can we, with smart technology, solve the food needs of the future?

Listen to section 5 of the podcast Matlaboratoriet, for inspiration on the subject: # 5 How to eat in the big city of the future! | Food lab on acast

Read more +

By 2050, two-thirds of the world's population (then 10 billion) will live in urban areas. This places higher demands on production, food transport, storage, cooling and waste management. The UN's eleventh sustainability goal is "sustainable cities and societies" and is about settlements being inclusive, safe, resilient and sustainable and imposing entirely new demands on how we should live in the future. Can digitization help us create smarter cities in relation to food?

This challenge is inspired by the fifth section of Openlabs podcast Food Lab - about food, science and society. [ # 5 How to eat in the big city of the future! | Matlaboratorium on acast ]
In the fifth section, Samuel Young and Malin Y Eriksson are interviewed by ICA's innovation hub ICAx about the future food stores, Elsa Bernadotte co-founder of the food waste app Karma about behavioral changes for more sustainable eating habits and Peter Majanen's valuation researcher and CEO of the strategy agency Quattroporte about the 00-talists' views on food and technology.

The food will become even more important in the future, some talking about the food industry as a megatrend and the future big growth market. Several experts also claim that we will have data on everything, how the food has been manufactured, what we need according to our DNA to get in us, which will give us more customized food and cooking. At the same time, we are expected to have more time in the future as we will put on social meals and cooking. Now it is up to you to send suggestions on: "How can we, with smart technology, solve the food needs of the future?"

Submit your tips and ideas on how you think digital solutions and smart technology can help us grow, produce, distribute, trade, cook and recycle in a smart and sustainable way.

GE IDER!
Here, on the idea platform, developlab.se, you have the opportunity to give your solutions. What new innovations, products, methods, processes, political decisions or personal behavioral changes are needed? Maybe you have a solution to some part of the lead? Maybe you want to develop an already existing product or service? Do you agree with the future visions of the fifth section or do you have another survey? Bring your ideas to future innovations needed for sustainable development for our sustainable cities.

HOW DO I?
Utveckladinstad.se is the idea and innovation platform that gives you the opportunity to share your ideas and good examples, and react to others. Set up an idea or innovation, like, share, comment and suggest improvements.

WHAT HAPPENS TO THE IDEAS?
The most interesting ideas that come in will be discussed further on a meetup at Openlab in Stockholm together with experts from our podcast Food Laboratory.

Show less -

Hur äter vi i framtidens storstäder?

Allt fler människor bosätter sig i urbana områden vilket kommer innebära en ny situation för hur vi ska producera och hantera mat i framtiden. Tekniken blir också smartare. Matsvinnsappar, stadsodlingsprojekt, DNA-test för skräddarsydd kost och butiker utan personal poppar upp världen över. I denna utmaningen vill vi att du skickar in idéer och förslag utifrån frågan: Hur kan vi med smart teknik lösa framtidens matbehov?

Lyssna gärna på avsnitt fem av podcasten Matlaboratoriet, för inspiration i ämnet: #5 Så här äter du i framtidens storstad! | Matlaboratoriet​ on acast

Read more +

År 2050 kommer två tredjedelar av världens befolkning (då 10 miljarder) bo i urbana områden. Detta ställer högre krav på produktion, mattransporter, förvaring, kylning och avfallshantering. FN:s elfte hållbarhetsmål är "hållbara städer och samhällen" och handlar om att bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara och ställer helt nya krav på hur vi ska leva i framtiden. Kan digitaliseringen hjälpa oss att skapa smartare städer i relation till mat?

Denna utmaning är inspirerad av det femte avsnittet av Openlabs podcast Matlaboratoriet – om mat, vetenskap och samhälle. [#5 Så här äter du i framtidens storstad! | Matlaboratoriet​ on acast ]
I det femte avsnittet intervjuas Samuel Young och Malin Y Eriksson från ICAs innovationshubb ICAx om framtidens matbutiker, Elsa Bernadotte medgrundare till matsvinnsappen Karma om beteendeförändringar för mer hållbara matvanor och Peter Majanen värderingsforskare och VD på strategibyrån Quattroporte om 00-talisternas syn på mat och teknik.

Maten kommer bli ännu viktigare i framtiden, vissa talar om matindustrin som en megatrend och framtidens stora tillväxtmarknad. Flera experter hävdar även att vi kommer ha data om allt, om hur maten har tillverkats, vad vi på enligt vårt DNA behöver få i oss vilket kommer ge oss mer anpassad mat och matlagning. Samtidigt förutspås vi får mer tid i framtiden som vi kommer lägga på sociala måltider och matlagning. Nu är det upp till dig att skicka förslag på: "Hur kan vi med smart teknik lösa framtidens matbehov?"

Skicka in dina tips och idéer på hur du tror att digitala lösningar och smart teknik kan hjälpa oss odla, producera, distribuera, handla, laga och återvinna på ett smart och hållbart sätt.

GE IDÈER!
Här, på idéplattformen utveckladinstad.se, har du möjlighet att ge dina lösningar. Vilka nya innovationer, produkter, metoder, processer, politiska beslut eller personliga beteendeförändringar behövs? Kanske har du en lösning till någon del av ledet? Kanske vill du utveckla en redan existerande produkt eller tjänst? Håller du med om framtidsvisionerna i det femte avsnittet eller har du en annan spaning? Kom med dina idéer till framtidens innovationer som behövs för en hållbar utveckling för våra hållbara städer.

HUR GÖR JAG?
Utveckladinstad.se är idé- och innvationsplattformen som ger dig möjlighet att dela med dig av dina idéer och goda exempel, och reagera på andras. Lägg upp en idé eller innovation, gilla, dela, kommentera och föreslå förbättringar.

VAD HÄNDER MED IDÉERNA?
De mest intressanta idéerna som kommer in kommer att diskuteras vidare på en meetup hos Openlab i Stockholm tillsammans med experter från vår podcast Matlaboratoriet.

Show less -

Collection of ideas

Unprocessed vegetable food served room temperature

Raw food or raw food if you want is the most natural and most nutritious way to eat food. Without the need for cooking, the opportunities for serving are simplified. For cooking for taste or texture reasons, biogas burners can be used directly on vegetables or on fire-resistant pressure vessels for short cooking times. Food is not ordered in the future in dishes without weight, nutritional value, taste, consistency and temperature.

0
×
×
×

It seems like your web browser doesn't allow cookies. Sadly you can not log in to this site without allowing cookies.

We use cookies to track user sessions, preferences and usage.

or

No password? Long password? Hard to type?
We can email you a login link to sign in without having to type your password.


or
×
×

Terms & Conditions

 1. Terms and Conditions of use

  1. This website (the “Website”) is owned and operated by Openlab (“Openlab”). Access to and use of this Website and the information, materials, products and services available through this Website are subject to all applicable laws and regulations and to these terms and conditions of use (the “T&C’s”).

  2. By accessing this Website, you agree to the T&C’s, which form a legally binding agreement. If you do not agree to the T&C’s, please exit this Website.

  3. These T&C’s may be changed by us from time to time. The latest T&C’s will be posted on the Website, and you should always review these T&C’s prior to using the Website to ensure that you have an understanding of the current T&C’s.

 2. Ownership

  This Website and its design, text, content, graphic and other matters related to this Website are protected under intellectual property law and are the property of Openlab or are included with the permission of third party right owners. None of these elements may be used in any form without Openlab’s express prior written permission.

 3. Trademarks

  The Openlab trademark and logotype appearing on this Website are the property of Openlab. All other trademarks, product names, company names, logos, and trade dress displayed on the Website are the property of their respective owners. You agree not to display or use the marks in any manner without Openlab’s prior written permission.

 4. Posts

  Posting or transmitting of any unlawful material, or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offence or violation of any law is strictly prohibited.

 5. Data Protection

  By agreeing to these T&C’s, you acknowledge you have read and understood the terms of our Privacy Policy and that you agree with it. Upon the submission of any personal information to us, you expressly grant permission to us to disseminate and/or use such information for any lawful purpose as detailed in our Privacy Policy.

 6. Limitation of liability

  In no event will Openlab be held liable to you for any lost profits, indirect or consequential damages arising out of your use or inability to use this Website and the services. Openlab makes no warranties regarding any intellectual property rights or other proprietary rights in the submissions and Openlab cannot be held liable for any third party claims regarding the use of content received through the platform.

 7. Governing law

  This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden.

 8. Contact

  We can be reached at Openlab Valhallavägen 79, 11428 Stockholm, Sweden, info@ideanation.se

×
×
image
×

Call Stefan at
070 635 65 91

×

OK


Share:

×
×
×
×
×

×

Contact the author of: How do we eat in the big cities of the future?

×