How do we stay healthy longer as we get older?

Life expectancy is increasing today at a very fast pace. But a long life is not the same as a healthy life. There are many diseases associated with age, sometimes linked to lifestyle, that affect large numbers of people as they get older. In this challenge, we demand ideas & innovations that help us stay healthy longer while living longer.

Listen to episode 3 of the podcast Matlaboratoriet, for inspiration on the subject: # 3 Do you want to live longer? | Matlaboratoriet on acast

How do we stay healthy longer as we get older

The average life expectancy increases today at a very fast pace. But a long life is not the same as a healthy life. There are many diseases associated with age, sometimes linked to lifestyle, which affect a lot of people as they get older. In this challenge we ask for ideas & innovations that help us stay healthy longer while we live longer.

Listen to section 3 of the podcast Matlaboratoriet, for inspiration on the subject: # 3 Do you want to live longer? | Food lab on acast

Read more +

This challenge is inspired by the third section of Openlabs podcast MATLABORATORY - about food, science and society. Section three deals with how we stay healthy longer and experts in different areas share their perspectives and insights.
# 3 Want to live longer? | Food lab on acast

We live longer and longer. Not since the 1960s, longevity has increased as fast as today. Some even claim that those who are born today could live for 250 years.

While we are getting older, many people suffer from diseases such as cancer, alzheimer's and cardiovascular diseases, when they get higher up in the ages. Therefore, the fact that we get older means that we can be sick longer, if we do not find ways to also, at the same time, keep us healthy and healthy even when we are old.

In demography and public health, apart from the average life expectancy or life expectancy at birth, one speaks of the expected number of healthy years at birth (healty life years expectancy at birth). If our longevity increases, without increasing the number of healthy years, this not only means personal suffering but also high social costs for the elderly and the elderly.

Different diets and theories about what we eat and how we move for healthier lives further up in the ages have become increasingly talked about in recent years. Concepts such as nudging have also emerged, that is, to encourage or "control" people's behavior by simplifying things, for example. healthy choices.

So how do we proceed to extend the time we are healthy, even when we are old, by how we eat, live and move us?

GIVE ID!
What do you have for ideas on solutions? What new innovations, products, methods, processes, political decisions or personal behavioral changes are needed? How can so-called nudging, or encouragement, be used to facilitate healthy choices that make us live healthier longer?

HOW DO I?
Utveckladinstad.se is the idea and innovation platform that gives you the opportunity to share your ideas and good examples, and react to others. Post an idea or innovation, like, share, comment and suggest improvements.

WHAT HAPPENS TO THE IDEAS?
The most interesting ideas that come in will be discussed further on a meetup at Openlab in Stockholm together with experts from our podcast Food Laboratory.

COMPETITION
Participate in the Innovation Competition Shine with your best idea for increased physical activity in everyday life.
As the podden Food Laboratory addresses, everyday exercise is an important factor for our health and well-being. Do you have good ideas and innovations that he increase everyday exercise, especially for the target group children and young people, participate in the innovation competition Shine with the opportunity to win up to 70,000: - to realize your idea! Submit your contribution by September 15 via the competition page: www.shinecompetition.se

Listen to the Food Laboratory on acast

Photo cred: Sam Wheeler, Cristian Newman, Magnus Glans, Lukas Budimaier. https://unsplash.com/

Show less -

Hur håller vi oss friska längre i takt med att vi blir allt äldre

Medellivslängden ökar idag i en väldigt snabb takt. Men ett långt liv är inte detsamma som ett friskt liv. Det finns många sjukdomar förknippade med ålder, ibland kopplat till livsstil, som drabbar mängder av människor när de blir äldre. I denna utmaning efterfrågar vi idéer & innovationer som hjälper oss att hålla oss friska längre samtidigt som vi lever längre.

Lyssna på avsnitt 3 av podcasten Matlaboratoriet, för inspiration i ämnet: #3 Vill du leva längre? | Matlaboratoriet​ on acast

Read more +

Denna utmaning är inspirerad av tredje avsnittet av Openlabs podcast MATLABORATORIET - om mat, vetenskap och samhälle. Avsnitt tre handlar om hur vi håller oss friska längre och experter inom olika områden delar med sig av sina perspektiv och insikter.
#3 Vill du leva längre? | Matlaboratoriet​ on acast

Vi lever längre och längre. Inte sedan 60-talet har livslängden ökat så snabbt som idag. Vissa hävdar till och med att de som föds idag skulle kunna leva i 250 år.

Samtidigt som vi blir allt äldre drabbas många av sjukdomar som cancer, alzheimers och hjärt- & kärlsjukdomar, när de kommer högre upp i åldrarna. Att vi blir äldre betyder alltså därför också att vi kan vara sjuka längre, om vi inte hittar sätt att också, samtidigt, hålla oss friska och sunda även när vi blir gamla.

Inom demografi och folkhälsa pratar man, förutom medellivslängd eller förväntad livslängd vid födseln, även om förväntat antal hälsosamma år vid födelsen (healty life years expectancy at birth). Om vår livslängd ökar, utan att antalet hälsosamma år ökar, innebär det inte bara personligt lidande utan även höga samhällskostnader för sjuk- och äldrevården.

Olika dieter och teorier om såväl vad vi äter och hur vi rör oss för friskare liv längre upp i åldrarna har blivit allt mer omtalade på senare år. Begrepp som nudging har också dykt upp, alltså att uppmuntra eller ”styra” människors beteende genom att förenkla att göra t.ex. hälsosamma val.

Så hur går vi till väga för att förlänga den tid vi är friska, även när vi blir gamla, genom hur vi äter, lever och rör oss?

GE IDÈER!
Vad har du för idéer på lösningar? Vilka nya innovationer, produkter, metoder, processer, politiska beslut eller personliga beteendeförändringar behövs? Hur kan så kallad nudging, eller uppmuntran användas för att underlätta hälsosamma val som gör att vi lever friskare längre?

HUR GÖR JAG?
Utveckladinstad.se är idé- och innvationsplattformen som ger dig möjlighet att dela med dig av dina idéer och goda exempel, och reagera på andras. Lägg upp en idé eller innovation, gilla, dela, kommentera och föreslå förbättringar.

VAD HÄNDER MED IDÉERNA?
De mest intressanta idéerna som kommer in kommer att diskuteras vidare på en meetup hos Openlab i Stockholm tillsammans med experter från vår podcast Matlaboratoriet.

TÄVLING
Delta i Innovationstävlingen Shine med din bästa idé för ökad fysisk aktivitet i vardagen.
Som podden Matlaboratoriet tar upp är vardagsmotionen en viktig faktor för vår hälsa och välbefinnande. Har du bra ideer och innovationer som han öka vardagsmotionen, särskilt för målgruppen barn och unga, delta i innovationstävlingen Shine med möjlighet att vinna upp till 70 000:- för att förverkliga din idé! Skicka in ditt bidrag senast 15 september via tävlings-sidan: www.shinecompetition.se

Lyssna på Matlaboratoriet​ on acast

Foto-cred: Sam Wheeler, Cristian Newman, Magnus Glans, Lukas Budimaier. https://unsplash.com/

Show less -

Collection of ideas

Teach the general public simple Chinese exercises that enhance the immune system


Some simple exercises can enhance the body's immune system so we can stay healthy longer. If you understand Chinese googling please visit "中 里巴 人" (Zhonglibaren).

Positive psychology is about strengthening our psychological immune system, making us more resilient. Like building a stronger engine so that we can better deal with hardships. Please search "Positive psychology 1504" and go Harvard's most popular course.

Zhongliber is a master. He created a bridge between TCM (Traditional Chinese Medicine) and common people. Many Ben-Shahar is a master. He created a bridge between the Ivory Tower and Main Street - translating the rigorous research into universities into accessible material that can be applied in their personal and professional lives.

China Mat: Z1. Stand on one leg and close your eyes

China Mat: Z2. Get on your knees

China Mat: Z3. Massage your stomach

China Mat: Z11. Anti-aging-point

China Mat: Z12. Turn the blades

0

Togetherness, knowledge, movement and something good to eat

Combine shorter walks, with different focus, which ends with joint eating something healthy. The walks go to cultivation areas and in close forests to be able to pick along mushrooms, berries or other grown. Knowledgeable companions can tell you what you are looking for and then you can cook together and eat a healthy meal. Then diet and exercise are combined with knowledge and coexistence. Advertised via grants from service homes, libraries and through pensioners' organizations.

0
+3
×
×
×

It seems like your web browser doesn't allow cookies. Sadly you can not log in to this site without allowing cookies.

We use cookies to track user sessions, preferences and usage.

or

No password? Long password? Hard to type?
We can email you a login link to sign in without having to type your password.


or
×
×

Terms & Conditions

 1. Terms and Conditions of use

  1. This website (the “Website”) is owned and operated by Openlab (“Openlab”). Access to and use of this Website and the information, materials, products and services available through this Website are subject to all applicable laws and regulations and to these terms and conditions of use (the “T&C’s”).

  2. By accessing this Website, you agree to the T&C’s, which form a legally binding agreement. If you do not agree to the T&C’s, please exit this Website.

  3. These T&C’s may be changed by us from time to time. The latest T&C’s will be posted on the Website, and you should always review these T&C’s prior to using the Website to ensure that you have an understanding of the current T&C’s.

 2. Ownership

  This Website and its design, text, content, graphic and other matters related to this Website are protected under intellectual property law and are the property of Openlab or are included with the permission of third party right owners. None of these elements may be used in any form without Openlab’s express prior written permission.

 3. Trademarks

  The Openlab trademark and logotype appearing on this Website are the property of Openlab. All other trademarks, product names, company names, logos, and trade dress displayed on the Website are the property of their respective owners. You agree not to display or use the marks in any manner without Openlab’s prior written permission.

 4. Posts

  Posting or transmitting of any unlawful material, or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offence or violation of any law is strictly prohibited.

 5. Data Protection

  By agreeing to these T&C’s, you acknowledge you have read and understood the terms of our Privacy Policy and that you agree with it. Upon the submission of any personal information to us, you expressly grant permission to us to disseminate and/or use such information for any lawful purpose as detailed in our Privacy Policy.

 6. Limitation of liability

  In no event will Openlab be held liable to you for any lost profits, indirect or consequential damages arising out of your use or inability to use this Website and the services. Openlab makes no warranties regarding any intellectual property rights or other proprietary rights in the submissions and Openlab cannot be held liable for any third party claims regarding the use of content received through the platform.

 7. Governing law

  This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden.

 8. Contact

  We can be reached at Openlab Valhallavägen 79, 11428 Stockholm, Sweden, info@ideanation.se

×
×
image
×

Call Stefan at
070 635 65 91

×

OK


Share:

×
×
×
×
×

×

Contact the author of: How do we stay healthy longer as we get older

×